Wie blaast drie dijkmagazijnen nieuw leven in?

Eén van de dijkmagazijnen op de Wieringermeerdijk.
Foto: HHNK

Op en aan de dijken van het IJssel- en Markermeer staan drie unieke gebouwen in een landschap dat gevormd is door actief watermanagement: de dijkmagazijnen. Ze staan tegenwoordig grotendeels leeg of zijn tijdelijk in gebruik. Daarom is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op zoek naar ondernemers met plannen voor een nieuwe invulling, met oog voor het waterverhaal.

De drie dijkmagazijnen op de Wieringermeerdijk en in Scharwoude staan in een oer-Hollands landschap. De dijken langs het IJsselmeer en het Markermeer vertellen het verhaal van het leven met water en de bescherming daartegen. Ook de dijkmagazijnen speelden in dat verhaal een belangrijke rol. Er lagen zandzakken, zeilen en gereedschap opgeslagen voor het geval er (nood)werkzaamheden aan de dijk moesten worden uitgevoerd. Ook boden ze beschutting en warmte voor de dijkwerkers.

Eentje of alledrie tegelijk

Het hoogheemraadschap wil zich laten verrassen door de creativiteit van ondernemers. In de zoektocht naar een geschikte partij wordt nadrukkelijk gekozen voor een openbare procedure. Het doel van de nieuwe invulling is een voor de lange termijn duurzame instandhouding van de dijkmagazijnen. Zowel een plan voor één van de drie als een plan voor alle magazijnen tegelijk is welkom. Drie criteria spelen een rol bij de selectie van de uiteindelijke ‘dijkwachter(s)’, met op de eerste plaats het uitdragen van het cultuurhistorische verhaal van het dijkmagazijn. Ook is het essentieel dat het plan aansluit bij het unieke karakter van de omgeving en de ligging op en aan de dijk. Tenslotte moet het businessplan rekening houden met duurzaamheid, om natuur en milieu zo min mogelijk te belasten.

Reacties