Pleidooi provinciale SP voor meer truckparkings

Foto: Google Street View

Nederland krijgt dit jaar van de Europese Commissie 6,5 miljoen euro subsidie voor de aanleg van vijf beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens. De SP heeft de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vragen gesteld over deze voorzieningen in onze provincie.

De mede door Brussel gefinancierde truckparkings komen langs de A15 bij Ridderkerk, de A16 bij Moerdijk, de A67 bij Maasbree, de A76 bij Bocholtz en bij de haven van Vlissingen. Volgens SP-Statenlid Wim Hoogervorst is er echter ook een groot tekort aan veilige parkeerplekken voor vrachtwagenchauffeurs in Noord-Holland. ‘Onderzoek van onze fractie wijst uit dat er op meerdere plekken in Noord-Holland sprake is van het parkeren door vrachtwagenchauffeurs op plekken waar geen beveiliging is, geen sanitaire voorzieningen en geen verzorgingsvoorzieningen. Door wet- en regelgeving moeten chauffeurs noodgedwongen tijdelijk met hun vrachtwagen parkeren op bedrijventerreinen omdat er geen geschiktere plek is,’ aldus Hoogervorst.

Diefstal

Chauffeurs die noodgedwongen een lange pauze moeten houden parkeren hun vrachtwagen langs wegen op bedrijventerreinen, omdat er langs de doorgaande wegen nauwelijks terreinen zijn waar zij kunnen stilstaan. Op een dergelijke parkeerplek ontbreken echter niet alleen alle voorzieningen, ze zijn ook niet veilig wat betreft diefstal van de lading. Er zijn chauffeurs die zelfs door criminele bendes worden beroofd, ontdekte het Statenlid. Boven het Noordzeekanaal zijn echter vrijwel geen alternatieven te vinden. Hij vraagt Gedeputeerde Staten daarom om een overzicht van alle beveiligde parkeerplekken die bovendien zijn uitgerust met voldoende sanitaire voorzieningen.

Samenwerking

Ook wil hij weten wat de provincie doet of gaat doen om voldoende veilige overnachtingsplekken te creëren én om bewoners rond en gebruikers van bedrijventerreinen die dagelijks te maken hebben met flinke aantallen geparkeerde vrachtwagen te ontlasten. De aantallen geparkeerde trucks leveren bovendien vaak gevaarlijke verkeerssituaties op. Hoogervorst pleit er voor dat Noord-Holland de samenwerking zoekt met het Rijk, de gemeenten en vooral de beroepsorganisaties in het vrachtvervoer om te zoeken naar mogelijkheden om de situatie in onze provincie te verbeteren.

 

 

Reacties