VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen de herfst

Foto: Pixabay / Thedarknut

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien met grote bezorgdheid uit naar de priode na zomervakantie, wanneer ‘mensen massaal van ‘buiten’ naar ‘binnen’ gaan, waar het virus zich makkelijk verspreidt’. Dat schrijven ze in een brief aan alle leden.

Dat het coronavirus weer oplaait in Nederland en er in sommige Europese steden alweer beperkende maatregelen worden genomen stemt tot nadenken en de werkgevers roepen hun leden dan ook op de geldente maatregelen strikt in acht te blijven nemen, ook al uit welbegrepen eigenbelang: op een tweede lockdown zit niemand te wachten. ‘Niets weerhoudt branches ook om waar nodig extra maatregelen te treffen bovenop de afgesproken protocollen nu de situatie daarom kan vragen,’ aldus de voorzitters Hans de Boer, van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Vuurtjes snel doven

‘Nieuwe strenge maatregelen van overheidswege moeten we kost wat kost voorkomen aangezien het tot nieuwe grote economische schade zou leiden, niet alleen bij de bij ons aangesloten ondernemingen, maar ook onder de mensen die er werken. Dit natuurlijk nog los van kwetsbare groepen die besmet kunnen raken, en alle gezondheidsrisico’s en ellende in de zorg die daarmee mee gepaard gaan.’ Hun motto blijft daarom om het virus zoveel mogelijk in te dammen en ‘het vuur’ direct te doven waar het zich voordoet. ‘Met deze brief willen we u gelet op de reële gevaren die wij zien voor een hernieuwde opleving van het virus vragen om in uw branches en bij uw leden actief het gevoel voor urgentie te vergroten en met klem aandacht te (blijven) vragen voor zaken als het in acht nemen van de basisregels: handen wassen, afstand houden, beschermingsmiddelen waar nodig, bij klachten altijd thuiswerken of thuisblijven, altijd en onverwijld testen bij milde klachten en ten slotte zorgen voor goede ventilatie.

Slimmere aanpak

In een sectorprotocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden om in de betreffende sector veilig te kunnen ondernemen, werken en bijvoorbeeld recreëren. ‘Ondertussen moeten we vanzelfsprekend ook kijken met het kabinet hoe zaken nog slimmer en beter kunnen in de toekomst, maar vooralsnog moeten we deze regels strikt naleven en handhaven als ondernemers én met onze klanten en werkenden.’ Bij die slimmere aanpak denken De Boer en Vonhof aan ‘innovatieve testmethoden, het gebruik van apps en het beter gebruiken van data, zodat we nieuwe gevallen nog veel sneller op het spoor zijn’.

Gratis testen

Uit de brief blijkt ook dat de twee clubs van werkgevers er met succes voor gelobbyd hebben dat coronatesten voor iedereen met klachten die op Covid-19 zouden kunnen wijzen gratis zijn. Maak en dan ook maximaal gebruik van, is de boodschap. ‘Zeker voor werkenden die uit risicogebieden terugkomen vragen wij met klem om alert te zijn op eventuele klachten en in dit geval direct te testen. Werkgevers kunnen trouwens vragen of iemand naar een gebied met code oranje of rood is geweest. Voor het internationale zakenverkeer vragen wij ook met klem om daar terughoudend in te zijn, zeker richting risicogebieden.’

Leren van elders

‘Noodzakelijke intelligente lockdowns bij dit of nieuwe virussen zijn bij voorkeur alleen nog heel gericht en lokaal, om zo de economische schade zo beperkt mogelijk te houden. Zeker voor een open economie als de Nederlandse geldt dat we ons verder moeten aansluiten bij de best practices in Europa. Wij zijn hierover actief in gesprek met het kabinet en zullen u hiervan op de hoogte houden, schrijven De Boer en Vonhof ook. ‘Zolang het virus onder ons is moeten we continu bewaken of we de sectorprotocollen en basisregels met onze leden en hun klanten nog volgen.’

Reacties