Restaurant/partycentrum Ornina raakt vergunning kwijt

Verscholen in het groen ligt restaurant/partycentrum Ornina aan het Kuilpad
Foto: Google Street View

Restaurant/partycentrum Ornina aan het Kuilpad bij de Jagersplas in Zaandam moet sluiten. Uitbater Basel Kurdi vindt dat onterecht, omdat de gemeente in 1995 zelf aan de eigenaar van het pand vroeg om een (groot) restaurant toe te voegen aan de horecazaak bij de sportvelden en er nu opens moeilijk over doet dat er net als voorheen ook feesten en partijen gehouden worden.

Tot half 2018 is dat nooit een probleem geweest voor de verschillende uitbaters, stelt Kurdi. ‘Toen ik in 2018 de zaak overnam was dat voor mij een cruciaal gegeven, maar helaas bleek na vrij korte tijd dit wel een probleem te zijn. Ik heb de zaak overgenomen in het vertrouwen óók feesten en partijen te kunnen organiseren.’ Was meteen duidelijk gweest dat daaraan een einde zou komen, dan had hij die stap nooit gewaagd. ‘Maar vooraf kon ik geen info bij de gemeente krijgen over wat precies in de vergunning zou komen te staan.’

Eerst contracten, dan vergunning

Een voorwaarde van de gemeente voor het verkrijgen van een vergunning was dat Kurdi eerst zijn contracten moest hebben getekend en die kon laten zien. ‘Zo heb ik het dus gedaan. De informatie in de vergunningsbrief van 14 november 2018 noemde vervolgens een aantal artikelen uit de APV en een verwijzing naar bestemmingsplan. Ik heb een hele puzzeltocht gedaan om alle relevante verordeningen plus bijlagen, artikelen behorend bij de APV en uit het bestemmingsplan op te sporen. Met betrekking tot de openingstijden concludeerde ik toen dat ik tot 03:00 uur ’s nachts open mocht zijn,’ schrijft hij nu aan alle raadsfracties in een reactie op het intrekken van zijn horeca-exploitatievergunning.

Zware aanvraag

Hij dacht dat zijn vergunning gelijk was aan die van de voorgaande uitbaters en dat was ook zo. De afgelopen twee jaar vroeg de ondernemer een aantal malen of de bestemming kon worden veranderd in een zwaardere categorie horeca, waardoor de altijd al uitgevoerde feesten en partijen gelegaliseerd zouden kunnen worden. Dit leek hem geen probleem omdat in de wijde omgeving geen omwonenden zijn: de dichtstbijzijnde bewoonde bebouwing ligt op 200 respectievelijk 400 meter. ‘Op mijn verzoeken om overleg en hulp is nooit (echt) gereageerd. Een aanvraag om dit via een omgevingsvergunning aan te passen door de eigenaar van het pand, Breve Beheer BV, liep vast. Reden, er moest een zware aanvraag worden ingediend, alsof het pand nú zou worden gebouwd of verbouwd tot partycentrum.’

Corona

De geplaagde ondernemer werd dringend geadviseerd om een adviesbureau in de arm te nemen, maar dat was erg duur terwijl in de coronacrisis alle inkomsten wegvielen. ‘Feitelijk zou er helemaal niets veranderen: geen aanpassing aan het gebouw, geen andere activiteiten dan er sinds 1995 altijd al geweest zijn. Kortom, ik begrijp echt niet waarom op de locatie Kuilpad 1 geen partycentrum meer zou kunnen en mogen functioneren zoals dat al bijna 25 jaar zonder enig probleem heeft bestaan. Ik begrijp ook niet waarom ik nu alles kwijt moet raken en financieel in de problemen moet raken door het blijkbaar veranderde beleid van de gemeente,’ schrijft Kurdi.

‘Ik hoop dat u wél bereid bent met mij mee te kijken of ik wél een partycentrum op die plek kan realiseren en mijn droom en ideeën kan waarmaken. Ook in het belang van Zaanstad zelf, de dagjesmensen in het park, de veiligheid van de omgeving, het belang van mensen die iets te vieren hebben en ook voor de uitgebreide Syrische gemeenschap in Zaanstad en in de regio,’ zo besluit hij zijn noodkreet.

Reacties