POV en PVV willen extra grote terrassen houden zonder extra heffingen

Foto: Anderhalvemeteroplossingen.nl/

De POV en de PVV zullen er donderdag in de raadsvergadering middels een motie voor pleiten om horecagelegenheden en culturele instellingen met een horeca-exploitatievergunning dit jaar toe te staan om de extra grote terrassen te houden en zonder hen daarvoor extra kosten in rekening te brengen.

Nu deze exploitanten veel meer dan andere zomers afhankelijk zijn van mooi weer omdat hun binnenruimtes maar beperkt toegankelijk zijn wil de partij hen een steuntje in de rug geven met de grotere buitenruimtes. Premier Mark Rutte zei tijdens zijn coronapersconferentie van 24 juni dat terrasstoelen dichter op elkaar mogen komen te staan in combinatie met het plaatsen van kuchschermen. Nu in Zaanstad wat de terrassen betreft alles vrijwel vlekkeloos verloopt en er geen sprake is van coronahaarden willen de PVV en de Partij voor Ouderen en Veiligheid de ruimte zo optimaal mogelijk benutten.

Maximale bezetting

Kuchschermen mogen op terrassen worden geplaatst als alternatief voor de algemeen geldende anderhalve meter afstand. Vanaf 1 juli geldt dat de grootte van een terras, restaurant of café bepaalt hoeveel mensen er gebruik van mogen maken. Als er binnen meer dan 100 en buiten meer dan 250 gasten ontvangen kunnen worden dan zijn reserveren en een gezondheidscheck verplicht. Dit is om mensen beter te kunnen spreiden. Het is daarbij niet verplicht om contactgegevens van gasten te registreren. Naar het gebuik van kuchschermen in binnenruimtes wordt door de specialisten in Den Haag nog gekeken.

Evenementen

Voor coffeeshops geldt nog tot en met morgen dat er alleen afgehaald mag worden, maar vanaf woensdag mogen ook zij weer open met inachtneming van de anderhalvemeterregel. Het is vanaf die datum aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren van evenementen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd hun activiteiten kunnen uitvoeren zonder de veiligheidsmaatregelen geweld aan te doen. Per 1 juli kunnen dergelijke vergunningen weer worden aangevraagd.

Reacties