Eigenaar Winkelcentrum De Saen pikt verwaarlozing niet langer

De eigenaar pikt de verloedering van de openbare ruimte niet langer.
Foto: Google Street View

De gemeente heeft de eigenaar van Winkelcentrum De Saen in Assendelft laten weteg geen geld te hebben voor een beter onderhoud van de openbare ruimte. En dus blijft het rommelig en viesĀ  in de passages, op het plein en bij de parkeerplaatsen en op de stoep.

De prullenbakken worden maar matig geleegd, onkruid wordt niet verwijderd, zwerfafval blijft liggen en de bestrating wordt niet gereinigd, klaagt assetmanager Marloes Hofstetter-Slootmaker van Hoorne Vastgoed in een brief aan het college. ‘Wij faciliteren een aantrekkelijk winkelaanbod voor de wijk en als verhuurder van de winkels voelen wij ons verantwoordelijk voor een schoon, veilig en goed onderhouden bezit,’ schrijft zij. De afgelopen tijd is daar veel aandacht aan besteed en een belangrijk aandachtspunt daarbij was onder andere de overlast van jongeren en het vandalisme. ‘Dit is inmiddels sterk verbeterd, mede ook door de inspanningen en investeringen onzerzijds maar ook van de andere stakeholders.’ De gemeente draagt daar echter geen steentje aan bij.

Verplichtingen nakomen

De vastgoedeigenaar heeft de afgelopen tijd daarom zelf en op eigen kosten de schouders onder het onderhoud van de openbare ruimte gezet, maar merkt dat dit bij de gemeente geen enkele prioriteit heeft. ‘Juist in deze coronatijd hebben de ondernemers uw steun en inspanningsverplichting hard nodig. Menig winkelier heeft haar winkeldeuren wekenlang moeten sluiten en probeert het hoofd boven water te houden. Dat doen zij samen met ons in goed overleg. Evenwel mogen wij dit van u als gemeente eveneens verlangen. U begrijpt dat wij niet langer genoegen nemen met deze instelling van de gemeente en dat wij ons nu genoodzaakt zien ons tot u te wenden op deze formele wijze. Wij verzoeken u op korte termijn met een (maatschappelijk) aanvaardbare oplossing te komen en uw verplichtingen als overheidsorgaan na te komen,’ schrijft een duidelijk gefrustreerde Hofstetter-Slootmaker.

Reacties