Volgens kabinet niets mis met biomassacentrale

Foto: Bio Forte

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt of het noodzakelijk is om de eisen voor locaties van biomassacentrales aan te scherpen. Dat antwoordt ze op Kamervragen van Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren over de centrale aan de Pascalstraat in Zaandam.

‘Als onderdeel van het Schone Lucht Akkoord ben ik aan het kijken of wet- en regelgeving en vergunningseisen aangescherpt moeten worden. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan de motie van Bruins c.s. om voor biomassa-installaties met een vermogen van minder dan vijftien MegaWatt een milieuvergunning opnieuw verplicht te stellen. Dit doe ik in overeenstemming met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat,’ schrijft Van Veldhoven. Van Raan vroeg haar hoe wenselijk het is om een biomassacentrale ‘met bijbehorende luchtvervuiling’ te bouwen in de directe omgeving van een ziekenhuis, een middelbare school, sportvelden en een groot aantal woningen, zeker met ook nog een snelweg en een klaverblad in de nabijheid. Hij was aan het verkeerde adres: ‘Het is aan de gemeente als bevoegd gezag om hierin een afweging te maken.’ 

Extra eisen aan uitstoot

Mede door de locatie van de centrale zijn er door Zaanstad al extra eisen opgelegd voor de uitstoot, schrijft ze ook. Daardoor is de biomassacentrale van Bio Forte nu ‘één van de schoonste in zijn vermogenscategorie door moderne techniek’. Dat er al werd begonnen met proefdraaien voordat de – inmiddels wel verleende – vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming door de provincie verleend was ziet ze niet als een probleem. Er was al door de provincie aangegeven dat de toestemming eraan zat te komen en Zaanstad gaf aan dat het noodzakelijk was om te testen om te kunnen voldoen aan de garantietermijnen die overeengekomen waren met de leveranciers van de installatie.

Niet meer stikstof

Doordat de biomassacentrale de warmtebron wordt van een warmtenet dat 2200 flatwoningen van warmte gaat voorzien en de gasketels in deze flats uitgeschakeld worden ziet de staatssecretaris geen beren op de weg wat betreft de stikstofdepositie. De Natura 2000-gebieden Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Het Twiske zullen door de centrale volgens haar niet meer NOx en ammoniak te verduren krijgen. 

 

 

 

 

 

Reacties