HVC krijgt rapportcijfer 7,2 en nieuw contract met de gemeente

Foto: Google Street View

De gemeente en HVC hebben een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gesloten tot 2026. Directeur Inzameling Gertjan de Waard van HVC is ‘verheugd’ maar niet verbaasd: ‘Uit een recent klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat inwoners van Zaanstad tevreden zijn over de dienstverlening (ze geven deze gemiddeld een 7,2),’ zo is op de website van het Alkmaarse bedrijf te lezen. Maar dat heeft een prijs.

De Waard zegt ook met veel enthousiasme verder werken om te komen tot nog meer hergebruik van grondstoffen. ‘Daar zijn in grote delen van Zaanstad al goede stappen in gezet met het invoeren van een plasticbak aan huis.’ De keerzijde is dat de hernieuwde overeenkomst ertoe leidt dat ‘een hoger milieurendement, heldere kwaliteitseisen en kostensystematiek’ de burger meer geld gaat kosten. Met name de inzameling van huisvuil en in mindere mate de gladheidsbestrijding worden duurder. De kostenstijging is het gevolg van toegenomen kosten voor de dienstverlening, lagere opbrengsten op de grondstoffenmarkt en ‘het vooralsnog relatief lage scheidingspercentage van restafval in combinatie met een hoge service’.

Scheiden essentieel

Dat huisvuil een grotere kostenpost wordt is volgens het college een landelijke trend. Dat ziet echter ‘voldoende mogelijkheden om de kosten voor afvalverwerking en daarmee de stijging in de afvalstoffenheffing beheersbaar te houden’. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat inwoners hun afval beter gaan scheiden. De grondstoffeninzameling levert HVC opbrengsten op waardoor het tarief dat de gemeente moet betalen omlaag kan. ‘Daarbij dient te worden aangetekend dat de marktprijzen voor ingezamelde grondstoffen een dalende trend vertonen,’ zo waarschuwt het college.

 

 

In Zaanstad zijn ruim 65.000 woningen, waarvan zo’n 45.000 laagbouwwoningen en 20.000 flats. Inwoners moeten met het nieuwe systeem van gescheiden inzameling meer moeite doen om hun afval gescheiden aan te bieden. Dit maakt het aantrekkelijker om grondstoffen bij het restafval te gooien in plaats van het te scheiden. ‘Hoewel veel inwoners gebruikmaken van de verzamelvoorzieningen voor grondstoffen, blijkt het restafval nog veel grondstoffen te bevatten. Al jaren schommelt het scheidingspercentage in Zaanstad zo rond de 40 procent, ofwel van al het afval leveren bewoners 40 procent gescheiden aan en zo’n 60 procent is restafval. In het referentiejaar 2013 zamelde iedere inwoner van Zaanstad nog zo’n 260 kg restafval in. De samenstelling van het restafval wordt jaarlijks twee maal geanalyseerd. Daaruit blijkt dat dit restafval voor zo’n 60 procent bestaat uit herbruikbare grondstoffen,’ zo is te lezen in het gemeentelijke Grondstoffenplan.

Zomerrondes GFT

Overigens wordt de service er niet beter op: voorgesteld wordt om de extra rondes voor het ophalen van GFT (nu GFTE geheten: groente-, fruit- en tuinafval en etenswaren) in de zomerperiode te schrappen om kosten te besparen. Opnieuw het Grondstoffenplan: ‘Voor een groot deel bestaat het restafval uit GFTE. Het merendeel van de etensresten verdwijnt in de keuken in de bak voor het restafval. Dit terwijl de minicontainer voor GFTE in de zomer zelfs wekelijks wordt geleegd door HVC.’ De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de voorgestelde dienstverleningsovereenkomst en er haar fiat aan geven.

I

Cookieinstellingen