Het zit ondernemers niet mee in de Zuiderhoofdstraat

Foto: Google Street View

Tussen 18 en 27 wordt de Zuiderhoofdstraat in Krommenie opengegraven voor de reparatie van een coaxkabel. Dat was onverwacht slecht nieuws voor de ondernemers in die straat, die nog maar kortgeleden ook al werden geconfronteerd met een slechte bereikbaarheid wegens het aanleggen van ondergrondse elektriciteitskabels.

De frustratie van de winkeliers bereikte een hoogtepunt toen op 8 mei door aannemer BAM verkeersborden werden geplaatst met de mededeling dat er al vanaf 12 mei een wegsleepregeling van kracht zou zijn. Na een protest van winkeliersvereniging Doka werd die laatste datum later aangepast tot 18 mei, de start van de werkzaamheden. De hele gang van zaken is Democratisch Zaanstad echter in het verkeerde keelgat geschoten en fractievoorzitter Juliëtte Rot stelt het college er nu schriftelijke vragen over. Kan het allemaal niet wat gecoördineerder, zodat straten niet voortdurend worden opengegraven en weer dichtgegooid?

Zware tijd

Die vraag is des te relevanter omdat het in Krommenie om een winkelstraat gaat waar ondernemers zich door de coronacrisis moeten worstelen en net het bezoek van klanten weer wat zagen aantrekken. In het vat zit bovendien al een nieuwe graafronde: binnen afzienbare tijd gaat de Zuiderhoofdstraat opnieuw op de schop voor rioolwerkzaamheden. DZ wil nu van het college horen waarom al een week voordat een aannemer aan de slag gaat een parkeerverbod met wegsleepregeling zou ingaan, waarom ondernemers zo laat van één en ander op de hoogte werden gesteld en wat het college gaat doen om de winkeliers zoveel mogelijk te ontlasten.

Meteen dóór

DZ zou het liefste zien dat het werk aan het riool aansluitend op de komende werkzaamheden wordt gedaan, zodat de straat daarna niet opnieuw open hoeft te worden gegraven. Rot is daarnaast benieuwd of de ondernemers door de gemeente kunnen worden gecompenseerd voor alle overlast en (extra) omzetderving, bijvoorbeeld in de vorm van lastenverlichting.

Reacties