Noodfonds voor buurthuizen, verenigingen en cultuur bepleit

Foto: Pixabay / Pijon

De coronamaatregelen dreigen buurthuizen, verenigingen en culturele instellingen in Zaanstad fataal te worden en de laatste versoepelingen in het landelijke beleid bieden daarvoor geen soelaas. De SP wil daarom dat de gemeente bijspringt.

‘Voor het MKB en zzp’ers zijn er gelukkig al wel maatregelen getroffen om deze kleine ondernemers te steunen. Laten we hopen dat dat voldoende is en aanvragen coulant worden beoordeeld. Maar voor buurthuizen en verenigingen zijner  nog geen steunmaatregelen en ook veel lokale culturele instellingen vallen buiten de boot. Met name buurthuizen en andere samenbindende organisaties lijden onder deze crisis en dreigen ten onder te gaan. Dat hoorde de SP van de buurthuizen, verenigingen en instellingen zelf,’ schrijft fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in een brandbrief. En ook het stadhuis weet daarvan, zo bleek uit antwoorden op vragen over de Zaanse buurthuizen.

Mogelijkheden

Zoomermeijer roept het college dringend op ‘om nu met aanvullende lokale steunmaatregelen te komen en initiatieven te ontplooien om getroffen buurthuizen, verenigingen en culturele instellingen te helpen’. Hij denkt daarbij niet alleen aan uitstel van betalingen maar aan kwijtschelding van lokale heffingen vanaf het begin van de coronacrisis en aan garantstellingen. ‘Voor verenigingen en (culturele) instellingen zouden de huurpenningen kwijtgescholden kunnen worden of een substantiële tegemoetkoming in de vaste lasten kunnen worden aangeboden. Snelheid is geboden, doel moet zijn om onnodige faillissementen te voorkomen en werkgelegenheid en sociale cohesie te behouden,’ aldus de SP.

Goede voorbeeld geven

‘We moeten als gemeente Zaanstad lokaal onze verantwoordelijkheid pakken in deze crisis en als dit alles niet voldoende is een lokaal noodfonds met een pakket aan voorwaarden voorbereiden. Wij vragen het college dan ook om zo spoedig mogelijk met een voorstel voor een lokaal ‘noodfonds’ richting de raad te komen en dit voorstel te agenderen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Tot slot roepen wij het college op als gemeente het goede voorbeeld te geven door opdrachten en aankopen zoveel als mogelijk lokaal te gunnen en onze inwoners te stimuleren om lokaal te kopen, want iedere ondersteuning is meer dan welkom.’

Reacties