Ook rijlessen van de baan wegens ban op contactberoepen

Foto: Flickr / Ogilvy PR

Met onmiddellijke ingang zijn ook rijlessen verboden in Nederland omdat het onmogelijk is om daarbij anderhalve meter afstand in acht te nemen. Vandaag maakte het kabinet aanvullende en aangescherpte maatregelen bekend ter bestrijding van het coronavirus. Het verbod geldt ook voor lessen op brommers en motoren.

De maatregelen die tijdens de persconferentie van enkele bewindslieden op maandag 23 maart in grote lijnen naar buiten zijn gebracht zijn nu nader uitgewerkt. In elk geval tot en met 6 april mogen alleen wettelijk verplichte samenkomsten zoals raadsvergaderingen en vergaderingen van de Staten-Generaal doorgaan, met maximaal 100 aanwezigen. Bij uitvaarten en huwelijksen mogen niet meer dam 30 mensen samen zijn, net als bij kerkdiensten. Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties blijven ook mogelijk, mits het aantal mensen wordt beperkt tot 100. In al die gevallen geldt wel dat alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt in acht moeten worden genomen en dat de aanwezigen anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Uitzondering voor (para)medici

Wat betreft het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen waar geen anderhalve meter afstand mogelijk is wordt een uitzondering gemaakt voor (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven. Winkels en markten moeten gesloten worden en het openbaar vervoer moet worden stilgelegd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de hygiënevoorschriften en het afstandsgebod. Dat laatste geldt ook voor locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden.

Kinderen

Al dan niet toevallige groepsvorming van meer dan drie mensen in de publieke ruimte wordt verboden, maar er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen en evenmin als kinderen tot en met twaalf jaar samen spelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Die volwassenen moeten dan wel voldoende afstand tot elkaar bewaren. Al deze maatregelen moeten op zeer korte termijn terechtkomen in de noodverordening waaraan nu ook gewerkt wordt in de Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland, waarna erop gehandhaafd kan worden.

Reacties