Vragen POV en SP over drie nieuwe biomassacentrales

Foto: Twitter / Karel Haverkorn

De POV en de SP willen van het college antwoorden op vragen die bij hen zijn gerezen naar aanleiding van subsidieaanvragen voor nog eens drie biomassacentrales in Zaanstad bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wij schreven er eerder over naar aanleiding van een interactieve kaart van het tv-programma Hart voor Nederland, waarop de centrales in Wormerveer, Koog aan de Zaan en Zaandam ingetekend waren.

Loders Croklaan deed al in 2017 een aanvraag voor subsidie bij de RON, maar afgelopen maand was de beoogde biomassacentrale van 14,5 MegaWatt nog niet gerealiseerd. SP-steunfractielid Anna de Groot wil uitleg over het soort installatie dat het concern in Wormerveer wil bouwen: wordt die – net als de af afgebouwde centrale aan de Zaandamse Pascalstraat – aangesloten op een warmtenet? Ze vraagt zich net als POV-voorman Harrie van der Laan af of het college op de hoogte was van de voorgenomen bouw en vraagt nadere uitleg over de samenstelling van de (vloeibare) biomassa die gebruikt gaat worden. Ook wil ze uitsluitsel over de eventuele noodzaak van een omgevingsvergunning en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.  

Hele grote

Ook Olam Cocoa in Koog aan de Zaan deed volgens de interactieve kaart een subsidieaanvraag zonder dat daar inmiddels een biomassacentrale draait. Wat dit bedrijf betreft heeft de SP hetzelfde setje vragen. Het derde plan is van Bio Forte, het bedrijf achter de eerste biomassacentrale in Zaanstad. Dat wil nog een tweede centrale in Zaandam Zuid bouwen, zonder dat daar ooit ruchtbaarheid aan gegeven is. Daarvoor gelden dezelfde vragen. Niet op Zaans grondgebied maar in het Westelijk Havengebied in Amsterdam moet een grote biomassacentrale van maar liefst 39,6 MegaWatt komen. Gaat het hier om de bio-energiecentrale van AEB of om iets anders, wil De Groot re weten komen. En is er contact geweest met de gemeente Amsterdam over deze centrale, die net buiten Zaanstad komt te staan?

De centrale aan de Pascalstraat in Zaandam die ‘houtpellets van gecertificeerd Nederlands snoeihout’ gaat verbranden voor een warmtenet is nog niet in werking getreden, omdat het wachten is op een vergunning van de provincie. De SP wil graag weten of die er inmiddels is en of er zicht is op een spoedige ingebruikname.

 

Reacties

0