Zeven bedrijventerreinen in Zuid krijgen steun in de rug

De Kleine Tocht op Zuiderhout.
De Kleine Tocht op Zuiderhout.
Foto: Google Street View

Zaanstad en de Ondernemersvereniging Zaanstad-Zuid gaan samen het ondernemersklimaat verder versterken door de veiligheid en het beheer van zeven bedrijventerreinen te vergroten via parkmanagement. Ook het onderhoud wordt aangepakt, mede dankzij financiële steun van het Rijk en de provincie.

De betrokken terreinen.

Het bureau KG Parkmanagement gaat via een enquête inventariseren wat er leeft onder de ondernemers en per terrein in kaart brengt waar zij tegenaan lopen. Om het parkmanagement de komende maanden verder te kunnen optimaliseren is dan ook cruciaal dat alle leden participeren en hun wensen, zorgen en dilemma’s kenbaar maken, zodat prioriteit kan worden gegeven aan de juiste aandachtspunten. De bestuursleden van OVZZ Rob Karst en Vincent van Vliet zijn blij met de start van hun langgekoesterde wens: ‘We hopen in de komende periode voor ondernemers zichtbaar te maken wat de voordelen van gezamenlijk parkmanagement zijn.’

Belangrijk gebied

Wethouder van Economische Zaken Stephanie Onclin heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de ambitie van de ondernemers: ‘Met de introductie van parkmanagement kan er nog effectiever door ondernemers en gemeente worden samengewerkt om de bedrijventerreinen aantrekkelijker, schoner en veiliger te maken. Dat komt de kwaliteit van werken én ondernemen in dit voor ons en de regio belangrijke gebied aan het Noordzeekanaal ten goede.’

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen