Geen BIZ Businesspark Wormerveer na meting draagvlak

Foto: Businessparkwormerveer.nl

Het blijft voorlopig bij één bedrijveninvesteringszone in Zaanstad, de BIZ Stadshart Zaandam. Ondernemers van het Businesspark Wormerveer hebben in meerderheid tegen gestemd.

De wet schrijft een verplichte draagvlakmeting voor voorafgaand aan de inwerkingtreding van een BIZ, die uitwijst dat er sprake is van voldoende bijval. In Wormerveer werden in totaal 597 stembiljetten verzonden, waarvan er 306 correct ingevuld geretourneerd zijn. Voor- en tegenstanders lagen niet ver uit elkaar: 142 bijdrageplichtigen waren vóór de BIZ gestemd en 164 tegen. Om tot een BIZ te komen moet ten minste twee derde deel van de stemmers zo’n organisatievorm willen. Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in het aangewezen gebied betalen daaraan mee.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen