Grotere kade voor zeeschepen Loders Croklaan op HoogTij

De bestaande situatie.
De bestaande situatie.
Foto: Gemeente Zaanstad

Bedrijventerrein HoogTij in Westzaan is volop in ontwikkeling en nu blijkt er meer behoefte te bestaan aan nautisch ruimtegebruik op het zuidelijke deel van Hoogtij dan in het bestemmingsplan is opgenomen. De gemeente wil het mogelijk maken om de al bestaande havenkade te verlengen om een ligplaats voor zeeschepen te realiseren.

De directe aanleiding voor het voorstel is de wens van het uit Wormerveer vertrekkende bedrijf Bunge Loders Croklaan om op HoogTij nieuwbouw te realiseren, waarbij meer plek voor grotere schepen nodig is dan de huidige beschikbare ruimte. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is akkoord met het plan. Op de plek van de nieuwe kade bevindt zich momenteel een waterkering en deze wordtb vervangen door een damwand. Om wateroverlast voor de lager gelegen percelen op HoogTij (zoals aan de Fokkemast) te voorkomen wordt onder aan het talud van de constructie een waterloop gerealiseerd. Hiermee wordt ook mogelijk kwelwater opgevangen.

Fietspad

Het fietspad dat momenteel langs het Noordzeekanaal loopt wordt deels verlegd buiten de nieuwe havenkade om. Het groene karakter langs de randzones van de kade blijft behouden door groenstructuren opnieuw aan te leggen naast het verlegde dijklichaam. Het nieuwe stuk fietspad krijgt dezelfde breedte, zodat het weer aansluit op het bestaande fietspad. Daar is voldoende ruimte voor beschikbaar.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen