Alsnog rekening van twee ton voor overbouwing spoor

Foto: Nunc Architecten

Tussentijdse aanpassingen tijdens de bouw van de eind 2019 opgeleverde spooroverbouwing in Zaandam gaan Zaanstad alsnog twee ton kosten. Er is minnelijk geschikt over de meerkosten. De NS draait op voor 100.000 euro.

‘Tijdens de uitvoering zijn diverse meerwerken ontstaan. Met uitzondering van drie punten zijn de andere meerwerken afgehandeld tijdens de uitvoering. Over deze drie resterende meerwerken heeft het college samen met NS een finaal schikkingsvoorstel van 300.000 euro (exclusief BTW), getroffen, tweederde deel hiervan is voor rekening van de gemeente,’ schrijft het college aan de raad. Waar de zaak precies over ging wordt niet gespecificeerd.

Niet uitzonderlijk

Het college benadrukt dat er geen sprake is van een uitzonderlijke situatie: ‘Wijzigingen (of meerwerk) zijn geen uitzondering bij grote projecten en zijn altijd aan de orde. De bouwdirectie beoordeelt of de claim terecht is of niet en geeft al dan niet opdracht voor de uitvoering van de wijziging. Over drie punten is geen overeenstemming bereikt en heeft de bouwdirectie de claims steeds afgewezen. Wel heeft de bouwdirectie voorstellen gedaan om tot een minnelijke regeling te komen.’

Nog duurder uit

Om een gang naar de rechter te voorkomen heeft de aannemer in een gesprek met de opdrachtgevers (ProRail, NS en de gemeente) een laatste poging gedaan om een gang naar de rechter te voorkomen. Zaanstad is toen akkoord gegaan, omdat ‘gezien de complexiteit van dit dossier de ervaring leert dat een gerechtelijk traject hogere kosten meebrengt voor partijen dan de nu voorgestelde schikking’. De oorspronkelijke extra kosten bedroegen gezamenlijk circa 680.000 euro (ex BTW).

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen