MOB wil onderhoud banen Schiphol stilleggen vanwege stikstof

Foto: Wikimedia / Ikreis

Het onderhoud aan de start- en landingsbanen van Schiphol moet worden stilgelegd, zegt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment. MOB heeft een handhavingsverzoek ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De belangrijkste reden is dat het werk zorgt voor verandering in de stikstofuitstoot.

Schiphol wil tussen 2 januari tot eind juni volgend jaar ruim 500.000 vierkante meter asfalt van de Zwanenburgbaan renoveren. Volgens MOB ontbreekt hiervoor de verplichte natuurvergunning. Voor Zaankanters leken de werkzaamheden juist goed nieuws, omdat ze betekenen dat het vliegverkeer vaker gebruik gaat maken van de Buitenveldert- en de Schiphol-Oostbaan, waardoor de geluidsoverlast naar elders verplaatst wordt.

Stikstofgevoelig

MOB meldt echter dat niet kan worden uitgesloten dat het onderhoud ‘significant negatieve effecten’ heeft op omliggende Natura 2000-gebieden. Volgens de milieuorganisatie is het niet per se zo dat er meer stikstof wordt uitgestoten, maar ‘ook als het op andere plaatsen wordt uitgestoten kan dat slecht zijn voor de natuur’. Daarbij komt volgens MOB dat de meeste natuurgebieden rond Schiphol erg gevoelig zijn voor verhoogde stikstofuitstoot.

‘Het handhavingsverzoek van vandaag is bedoeld om het staatsbedrijf te dwingen zich aan de wet te houden. Het vliegveld zal het renovatieproject zodanig moeten inrichten dat er geen sprake kan zijn van extra stikstofdepositie op beschermde en kwetsbare natuurgebieden.’

Reacties

Cookieinstellingen