Strengere eisen aan (uitbaters) toekomstige avondwinkels

Eén van de vier Zaanse avondwinkels.
Eén van de vier Zaanse avondwinkels.
Foto: Google / Ron van Bruchem

Het college heeft een nieuwe Winkeltijdenverordening vastgesteld en daarmee de regels uit 2011 geactualiseerd. Er komen geen grote veranderingen, maar mensen die in de toekomst een avondwinkel willen openen zullen wel gescreend worden. Ook zijn de regels aangescherpt om overlast rondom dergelijke zaken te voorkomen.

De oude verordening voldoet op een aantal punten niet meer aan de gewijzigde Winkeltijdenwet en de gemeente mist nog een bepaling die straatverkoop op zon- en feestdagen toestaast en verkoop na 22:00 uur bij evenementen, waaronder kermissen. ‘Daarnaast geeft de voorgestelde verordening meer duidelijkheid aan zowel de aanvragers van een ontheffing voor een avondwinkel als aan de verleners van deze ontheffingen over de meisen die aan een ontheffinghouder worden gesteld,’ schrijft het college aan de raad.

Openbare orde

‘De gewijzigde verordening geeft bovendien meer regels en houvast op het gebied van
openbare orde en veiligheid en beschermt daarmee de omwonenden van avondwinkels beter tegen overlast. De toegestane openingstijden die elke winkelier kan voeren zonder daarbij gebruik te hoeven maken van een ontheffing waren in de vorige verordening al ruim geformuleerd: van maandag tot en met zondag van 06:00 tot 22:00 uur. Deze zijn daarom ongewijzigd gebleven. Voor deze winkeliers verandert er dus niets.’ Op aanvraag kan een incidentele ontheffing worden afgegeven voor verkoop tussen 22:00 en 06:00 uur.

Niet overdraagbaar

De permanente ontheffing voor avondwinkels blijft bestaan, maar er komen in de voorgestelde verordening meer en strengere eisen waar de aanvrager aan moet voldoen. Hierbij is – vanwege dezelfde eindtijd – aansluiting gezocht bij de lichte horeca, waar een toets op het levensgedrag verplicht is. Ook zijn duidelijkere en uniforme regels opgesteld die gelden voor alle avondwinkels, waaronder het verbod op bezorging vanuit de avondwinkel en het tegengaan van verkapte horeca.

Een ontheffing van de algemeen geldende winkeltijden is straks niet langer overdraagbaar, omdat zowel de locatie als de persoon van de aanvrager een rol spelen bij het al dan niet verlenen van de ontheffing. Bij verhuizing of overdracht van bedrijf zal dan ook een nieuwe ontheffing moeten worden aangevraagd.

Vier avondwinkels

Binnen de gemeente zijn momenteel vier avondwinkels geopend die al langere tijd een ontheffing hebben. Twee avondwinkels mogen enkele dagen in de week tot 01:00 uur open zijn en de overblijvende dagen moeten ze net als de overige winkels om 24:00 uur sluiten. In de overgangsbepaling staat dat de bestaande openingstijden gehandhaafd blijven.

Uitzonderingen

Landelijk gelden nog een aantal situaties waarin langere openingstijden sowieso zijn toegestaan, bijvoorbeeld in apotheken, ziekenhuizen, verpleeghuizen, stations, luchthavens, benzinestations en winkels die hoofdzakelijk kranten en tijdschriften verkopen. De standplaatsenverkoop hoort daar niet mee bij: die moet de gemeente zelf regelen en daar wordt nog aan gewerkt.

Reacties

Cookieinstellingen