Cabot Norit vraagt maatwerk om te veel naftaleen te kunnen uitstoten

Foto: Google Street View

Cabot Norit slaagt er ondanks genomen maatregelen niet in om de wettelijke norm voor de uitstoot van van naftaleen te halen. De grens ligt bij 0,05 milligram per kuub, maar onlangs werd volgens POV-raadslid Perry van der Velden nog van 1,3 milligram per kubieke meter gemeten, ondanks aanpassingen en onderhoud aan de naverbrander.

Op 25 juli werden de omwonenden van de fabriek in Zaandam schriftelijk geïnformeerd dat Cabot Norit niet aan haar wettelijke verplichting wat betreft de uitstoot van voornamelijk naftaleen voldoet, hoewel het bedrijf tot 15 juli de tijd had gekregen om, op last van een dwangsom, zijn zaakjes op orde te krijgen. In februari 2022 werd een nog emissie van dertien milligram per kubieke meter gemeten en greep de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in. Cabot Norit dient nu een verzoek tot maatwerk in om van de geldende normen en regels te kunnen afwijken.

Argumenten

Van der Velden houdt het dossier over de fabriek waar actieve kool wordt geproduceerd uit cokes, lignosulfonaat en teer en waar gebruikte kool gereactiveerd wordt al langer met argusogen in de gaten. Hij wil nu dat het college uitlegt hoe de GGD kan stellen dat een naftaleenemissie van 1,3 milligram per kuub geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Als dat zo is, waarom trekt de wet de streep voor een gezonde leef- woonomgeving dan bij 0,05 milligram? Ook wil hij weten welke argumenten het bedrijf gebruikt om om maatwerk te vragen.

Reacties

Cookieinstellingen