Wormerland officieel geïnteresseerd in deelname Zaanse Pas

jul 10 , 9:38 Actueel
screenshot 20240710 093720
Wormerland gaat in gesprek met Zaanstad over een regionale inwonerspas nu is gebleken dat een kortingspas voor en door Wormerland alléén economisch niet haalbaar is. De buurgemeente is er te klein voor en Zaanstad heeft al ervaring opgedaan met de Zaanse Pas .
Het onderzoek naar een regionale inwonerspas is onderdeel van het armoedebeleidsplan 2024-2028 dat de raad van Wormerland gisteren heeft vastgesteld. Het gaat in eerste instantie om een pas voor inwoners met een laag inkomen. 'We zijn blij dat Zaanstad openstaat voor gesprekken om te kijken of een goede samenwerking mogelijk is,' aldus wethouder Tjeerd Pietersma. 'De inwonerspas maakt deel uit van een brede aanpak om armoede te voorkomen. Dit plan helpt niet alleen inwoners met een laag inkomen, maar ook inwoners die werken en moeite hebben om rond te komen. Verder willen we dat meer inwoners weten welke ondersteuning er is en hoe ze die kunnen krijgen. Veel inwoners weten nog steeds niet waar ze hulp kunnen vinden als ze die nodig hebben.'