SP komt met motie voor lagere snelheid N246

nov 17 2019, 10:01 Actueel
screenshot 20191117 095935
De SP gaat een veertien jaar oude motie afstoffen die destijds door een raadsmeerderheid werd aangenomen maar nooit is uitgevoerd. Nu is die kans aanzienlijk groter, vindt toenmalig fractievoorzitter en huidig steunfractielid Anna de Groot.
Ook in 2005 was al bekend dat fijn- en stikstof teruggedrongen moesten worden om woningen te realiseren. Maar de urgentie om iets met die wetenschap te doen ontbrak – en bleef ontbreken tot de Raad van State dit voorjaar de politiek ruw wakker schudde met de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof. Toen de gevolgen daarvan langzaam doorsijpelden in concrete zaken als stilvallende bouwprojecten werd ook de burger met de neus op de feiten gedrukt: er moet drastisch iets veranderen in Nederland. Eén van gevolgen van de PAS-uitspraak is ook dat de provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of de maximale snelheid op provinciale wegen omlaag moet van 100 naar 80 kilometer en in de buurt van Natura 2000-gebieden zelfs naar 70 of 60 kilometer per uur – een eventuele maatregel die ook de N245 tussen Westzaan en Wormerveer kan raken.
screenshot 20191117 094002
Veertien jaar geleden slaagde de toenmalige wethouder Robert Linnekamp er niet in om de provincie te overtuigen van nut en noodzaak van een lagere maximumsnelheid op die weg. Maar de wereld ziet er nu opeens heel anders uit. De SP-fractie in Zaanstad gaat de oude motie daarom ‘in een modern jasje steken’ in een poging om alsnog de snelheid op de N246 naar beneden te krijgen. ‘Misschien wel naar 70 kilometer per uur, want ons Natura 2000-gebied Guisveld verdient de allerbeste bescherming. En de Zaanse woningzoekenden willen ook ergens wonen, hiervoor moet moet je bouwen,’ aldus een aankondiging van de partij op de eigen website.