POV 'verbijsterd' door bedreiging raadsleden vanuit college

jan 18 2022, 13:47 Actueel
raad zaanstad
De POV is 'verbijsterd' over een passage in een nieuwsbericht van de NOS waarin wordt gesteld dat Zaanse raadsleden deze raadsperiode last hebben gehad van 'bedreiging en intimidatie' vanuit het college. De fractie had er zelf kennelijk niet mee te maken, want voorman Harrie van der Laan laat weten dat hij het 'niet zag aankomen'.
De NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden presenteerden gisteren een onderzoek waaruit blijkt dat vijftien procent van de respondenten in de periode 2018 - 2022 in algemene zin bedreiging of geweld meemaakte , tot doodsbedreigingen aan toe. Omgerekend zou dat landelijk 1200 raadsleden hebben betroffen. Burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon reageerde onmiddellijk op de passage over ontoelaatbare praktijken door collegeleden en gaat de fractievoorzitters erover bevragen. Ook de burgemeester van Den Helder heeft al gereageerd en Van der Laan wil weten wat Jan Hamming van plan is. Die heeft tot nu toe niet gereageerd.
bedreiging
De Partij voor Ouderen en Veiligheid vraagt onder meer of Hamming de uitkomst(en) van het raadsledenonderzoek kent en dan met name de beschuldiging aan het adres van Burgemeester en Wethouders. Was hij - als voorzitter van de raad - al op de hoogte van dergelijke signalen en deelt hij de mening van de POV dat dit 'een zorgelijke uitkomst van dit onderzoek' is?