PFAS hier alleen problematisch op oefenplaats brandweer

jul 16 2023, 14:48 Actueel
screenshot 20230716 144521
Zaanstad heeft geen problemen met PFAS-verontreiniging, aldus het college. De enige bekende plek die gesaneerd moet worden is de brandweeroefenplaats naast de Prins Bernhardrotonde in Zaandam. Daar is in het verleden gewerkt met PFAS-houdende blusmiddelen. Momenteel wordt onderzocht welke maatregelen daar nodig zijn.
Het college heeft de Beleidsregel voor PFAS aangepast om te voldoen aan nieuwe indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging door PFOS en PFOA van het RIVM. PFAS ofwel poly- en perfluoralkylstoffen bestaan uit een groep chemische verbindingen die nauwelijks tot niet afbreekt in de bodem en die zich kan ophopen in voedselketens. De twee meest voorkomende verbindingen zijn PFOS en PFOA . De RIVM-normen worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en of spoedige sanering nodig is. Ook zijn de landelijk vastgestelde achtergrondwaarden voor PFOS en PFOA in de grond opgenomen. Boven deze waarden is sprake van bodemverontreiniging.

Geen veranderingen

Daarnaast is op advies van het RIVM een norm voor mengseltoxiciteit opgenomen. Dit is een norm waaraan de som van alle aangetroffen PFAS-verbindingen wordt getoetst. De gehaltes die in Zaanstad tot dusver zijn aangetroffen liggen, op de uitzondering in Zaandam na, 'ruim onder de aanpaste niveaus van ernstige verontreiniging,' aldus het college. De beleidsregel is bedoeld als kader voor aannemers, adviesbureaus, andere gemeenten, projectontwikkelaars, grondeigenaren en -gebruikers en voor iedereen die iets te maken heeft met bodemsanering of het toepassen van PFAS-houdende grond (en / of baggerspecie / slib) in of op de bodem binnen de gemeente.