Kinderopvang onmisbaar in Huis van de Wijk, vinden drie fracties

apr 23 , 10:01 Actueel
screenshot 20240423 095929
De VVD, Denk en het CDA roepen het college op om zich 'tot het uiterste in te spannen' om kinderopvang mogelijk te maken in het toekomstige Huis van de Wijk in Poelenburg , de multifunctionele opvolger van de versleten Poelenburcht. Die functie zit er tot ongenoegen van de drie partijen nog niet in.
Wethouder Harrie van der Laan waarschuwde vorige week dat de ruimte voor maatschappelijke activiteiten in de nieuwbouw in de Jaspersstraat eindig is, maar wordt er in een motie op gewezen dat kinderopvang essentieel is voor de ontplooiing van zowel kinderen als volwassenen. Moeders krijgen zo de kans om zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt en om zo te participeren in de samenleving. In het Huis van de Wijk met zijn vele functies kan slim gebruik worden gemaakt van hun arbeidspotentieel.

Commerciële verhuur

De verschillende organisaties die in het Huis van de Wijk komen organiseren vaak activiteiten, gesprekken en dergelijke voor en met bewoners, waarbij (groot)ouders hun (klein)kinderen meenemen of bewoners niet naar de afspraak of activiteit komen vanwege een gebrek aan kinderopvang, schrijven de VVD, Denk en het CDA. 'Hierdoor kunnen de professionals minder effectief en efficiënt werken aan de doelen van Pact Zaandam Oost.' Zowel (groot)ouders als professionals in Poelenburg en Peldersveld vragen volgens hen om meer én andersoortige kinderopvang. Van der Laan gaf nog aan dat woningcorporatie Rochdale die de appartementen in het complex gaat verhuren een gedeelte van de commerciële ruimte zou kunnen aanbieden voor kinderopvang, 'maar dit kan de gemeente niet eisen en is daarom geen zekerheid'.

Opvang door ouders

De drie partijen zien wel wat in opvang door ouders of een ouderparticipatiecrèche, waarbij ouders zelf de opvang regelen. Zij staan vrijwillig en om de beurt op de groep. 'Kinderopvang Door Ouders bestaat al ruim 40 jaar, is wettelijk toegestaan en voldoet aan alle wettelijke regels die voor crèches gelden. Voor de opleidingseis en de vaste-gezichtenregel hebben ze,' aldus de motie vrijstelling. 'Bij Kinderopvang Door Ouders zie je hoe andere ouders met jouw kind omgaan en hoe je kind daarop reageert. Ouders zijn een klankbord voor elkaar in de opvoeding van hun kinderen. Ze organiseren met grote regelmaat cursussen opvoedkunde en bijeenkomsten over het 'draaibeleid'. Daarbij worden vaak pedagogen, kinderpsychologen en andere professionals gevraagd hun kennis te delen.