Familie Groen krijgt niet wat ze wil van Raad van State

mei 02 , 13:48 Actueel
screenshot 20240502 134826
De familie Groen heeft bij de Raad van State vier keer in het stof gebeten en één keer een klein succesje behaald. Eigenlijk werden alle tegen Zaanstad en tegen de North Sea Venue gerichte procedures verloren, want aan de rechtsgevolgen is niets veranderd. 's Lands hoogste bestuursrechter kan inmiddels een aardige kamer behangen met de uitgeprinte versies van uitspraken in door de Zaandammers aangespannen zaken.
De weigering van Zaanstad om handhavend op te treden tegen illegaal geplaatste schuttingen op verschillende percelen op het Balkenhaventerrein in Zaandam blijft overeind en ook het afsluiten van de Zaanderhorn was legitiem. Weer een ander hek geplaatst door North Sea Venue mag eveneens blijven staan en nóg een andere als hinderlijk ervaren schutting is evenmin illegaal in de ogen van de Raad van State.
De betwiste afscheidingen op het terrein van de North Sea Venue beslaan een half alfabet: zo kreeg NSV op 30 november 2020 een omgevingsvergunning voor onder meer het plaatsen van schuttingen aangeduid met de letters A, B, C, D tot en met K, L, M, N, O, P, Q en R. Dat leidde weer tot rechtszaken die uiteindelijk culmineerden in de eerste uitspraak in het rijtje. Voor schutting N, ook wel aangeduid als hek II, is inmiddels een last onder dwangsom opgelegd en die maakte dan ook geen deel uit van deze zaak.

Wel belanghebbende

werd behaald in een juridisch gevecht over hekwerk 1A. Volgens het college was dat omgevingsvergunningsvrij, maar later werd dat standpunt herzien en werd er toch een vergunning voor verleend. Dat gebeurde echter terwijl het hek er al stond, en dat was weer een handvat voor een procedure. De rechtbank oordeelde in eerste instantie dat de familie Groen geen last had van het hek en dat zij dus geen belanghebbende was, maar dat ziet de Raad van State anders.
Door Groen werd aangevoerd dat hij hinder ondervindt vanwege het zicht dat hij erop heeft, de invloed op zijn woon- en bedrijfsklimaat en het feit dat hij dagelijks langs het hekwerk rijdt. Ook verhindert het hekwerk de vrije doorgang tot de dijk als vluchtroute en is de energiemeter van zijn woning in een transformatorhuisje niet meer te bereiken. De RVS vindt in tegenstelling tot de rechtbank dat Groen daarmee kan worden gezien als belanghebbende en geeft Groen gelijk dat er bij de plaatsing van het hek sprake was van een illegale situatie, maar concludeert ook dat daarvan inmiddels geen sprake meer is. Ook dit hek kan dus blijven waar het is.