Extra onderzoek nodig naar parkeerbehoefte Oekraïners

jul 09 , 13:52 Actueel
screenshot 20240629 135852
Zaanstad heeft van de rechter de mogelijkheid gekregen om nader onderzoek te doen naar het aantal parkeerplaatsen dat nodig is bij de tijdelijke woonunits voor de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Assendelft. In een tussenuitspraak krijgt de gemeente twaalf weken voor nader onderzoek en om de omgevingsvergunning aanvullend te motiveren.
Een aantal omwonenden ging in beroep tegen de vergunning voor het bouwen van 64 tijdelijke woonunits. Deze woningen aan de Noorderveenweg zullen drie jaar blijven staan. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van de woonunits, voor het maken van een uitweg en het gebruik van het terrein in strijd met het bestemmingsplan. Tegen het laatste komen de omwonenden in het geweer. Ze zeggen dat de norm die de gemeente voor parkeren heeft gehanteerd onvoldoende is gemotiveerd en onjuist is. Er moet volgens de omwonenden rekening worden gehouden met één parkeerplaats per woning. De gemeente gaat uit van 0,3.

Werkende mensen

De omwonenden hebben erop gewezen dat Oekraïners mogen werken en heel uitzonderlijk lijkt autobezit onder hen niet te zijn. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw moet voldoende parkeergelegenheid voor auto's komen op de betreffende locatie of in de directe omgeving. Naar het oordeel van de rechtbank Noord-Holland heeft de gemeente in de omgevingsvergunning niet goed uitgelegd of er inderdaad voldoende parkeergelegenheid is. Daarvoor moet extra onderzoek worden gedaan naar het autoparkeren door Oekraïense vluchtelingen en de totale parkeerbehoefte voor het project vaststellen.