Beschermd landschap gaat open voor ontwikkelaars

mei 08 , 14:35 Actueel
screenshot 20240508 143230
Beschermd Landschap wordt in Noord-Holland minder beschermd. De provincie versoepelt de regels voor woningbouw, met name aan de randen van bestaande kernen. In de provincie zijn tot en met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig en die kunnen niet allemaal binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden.
Een nieuw inzicht is dat nieuwe woningen op de grens van de bebouwde kom van bestaande kernen 'een positief effect heeft op de leefbaarheid in een gemeente'. 'Het toevoegen van een aantal woningen is positief voor de leefbaarheid, vitaliteit en het voorzieningenniveau in een gemeente, en biedt meer mogelijkheden om in het eigen dorp een woning te vinden. De provincie komt met het verruimen van de regels tegemoet aan de wens van veel gemeenten die kleine (her)ontwikkeling mogelijk willen maken. Maar het uitgangspunt blijft: eerst binnenstedelijk bouwen en dan pas de mogelijkheden in landelijk gebied verkennen,' aldus Gedeputeerde Esther Rommel van Ruimtelijke Ontwikkeling.
screenshot 20240508 142458
Wie wil bouwen in landelijk gebied zal zich goed moeten verdiepen in de regels die gelden voor deze locaties. Vooral omdat een aantal gebieden extra wordt beschermd. In het Noord-Hollandse deel van de Metropoolregio Amsterdam - waartoe ook Zaanstad behoort - wordt het weer mogelijk om kleinschalige woningbouw te realiseren. Daarmee vervalt een verbod dat jarenlang van kracht was. Het gaat dan onder meer om Westzaan en omgeving, de Wijdewormer en het Wormer- en Jisperveld, die bij het Beschermd Landschap horen.

Van elf naar 25 woningen

In het landelijk gebied in Noord-Holland hebben 32 gebieden een bijzondere status door bijvoorbeeld ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarden. In dit Beschermd Landschap (voorheen Bijzonder Provinciaal Landschap), wordt meer mogelijk dan nu het geval is. Het aantal woningen dat gebouwd mag worden wordt verhoogd van elf naar 25. Voorwaarde is wel dat deze woningen gebouwd worden langs een kern of dorpslint en de bijzondere waarden van het gebied niet aantasten. Grootschalige woningbouw kon en kan in regulier landelijk gebied. Nieuw is dat, als is aangetoond dat bouwen in Beschermd Landschap daarvoor de beste optie is, gekeken wordt onder welke voorwaarden dat mogelijk kan worden gemaakt.