Avond over asiel en migratie van Zincafé Kogerkerk

feb 28 , 12:30 Actueel
screenshot 20240228 122644
Asiel en migratie is op 8 maart het gespreksthema in het Zincafé Kogerkerk, een platform voor opinie en gesprek. Het gaat er om vraagstukken op het raakvlak van maatschappij, godsdienst en cultuur.
Spreker op vrijdag 8 maart is professor Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis en directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Asiel en migratie speelden een belangrijke rol in de afgelopen verkiezingen. De voorstellen in verkiezingsprogramma’s om te bereiken dat er minder asielzoekers komen buitelen over elkaar heen. De meeste daarvan blijken in de praktijk óf juridisch niet houdbaar, óf niet realistisch te zijn. Toch is het aantal asielzoekers aanzienlijk kleiner dan het aantal arbeidsmigranten.
Lucassen zal hier op ingaan en op de omstandigheden waarin asielzoekers en migranten verblijven en welke mogelijkheden voor verbetering er zijn. Na zijn inleiding is er gelegenheid voor vragen en gesprek. De bijeenkomst in de Kogerkerk aan de Kerkstraat 14 in Koog aan de Zaan begint om 20:00 uur; inloop vanaf 19:30 uur. De toegang is vrij, maar na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.