Aard en omvang straatintimidatie wordt inzichtelijk met app

nov 14 2023, 11:04 Actueel
screenshot 20231114 110314
Platform OOV , een samenwerking van innovatieve gemeenten en private organisaties op het gebied van openbare orde en veiligheid stelt Zaanstad voor om zich aan te sluiten bij de door haar ontwikkelde Stop Intimidatie App. Ruim 30 gemeenten hebben dat al gedaan.
De app is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk meldpunt voor straatintimidatie, omdat burgers in heel Nederland de app gratis kunnen downloaden vanuit de app stores . 'Deze oplossing is volledig AVG-proof - volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming, red. - en biedt een gebruiksvriendelijke en veilige manier voor slachtoffers en getuigen om melding te maken van gevallen van straatintimidatie die zij hebben ervaren of waargenomen,' aldus de organisatie. Deelnemende gemeenten krijgen binnen de app een reactie op maat.

Dossiervorming

De kostenloze aansluiting op de landelijke standaard app betekent dat alle ontvangen meldingen uit die gemeente via een veilige e-mail verbinding worden doorgegeven, met de afspraak dat een OOV-functionaris ermee aan de slag gaat. Ook dat is gratis. Daarnaast is het mogelijk aan te sluiten bij de landelijke app en bij een backoffice die AVG-proof dossiervorming mogelijk maakt van de hotspots en daders.
screenshot 20231114 105803
De landelijke app krijgt gemeentelijke accenten die aansluiten bij het straatintimidatiebeleid van een specifieke gemeente . 'Dit is geheel vrijwillig en daar zijn marktconforme kosten aan verbonden. Met deze inkomsten maken we de gratis app voor publiek en andere gemeenten mogelijk. Na een goed gesprek met de verantwoordelijke OOV-professional ontvangen wij een e-mailadres waar wij alle vervolgmeldingen automatisch naar toe sturen. Indien een gemeente geen gemeentelijk e-mailadres wil of kan geven, ontvangt de melder in de app voor die gemeente een dankbericht voor de melding. In dit bericht staat dan ook dat de melding geen actieve opvolging krijgt door deze gemeente en de melder wordt verzocht zelf direct contact op te nemen met de verantwoordelijke instanties'.
De belangrijke kenmerken en functionaliteiten van de Stop Intimidatie App zijn:
  • Een laagdrempelige meldingsmogelijkheid voor slachtoffers en getuigen van straatintimidatie. Gebruikers kunnen gemakkelijk meldingen maken van incidenten, of het nu gaat om fysieke of verbale intimidatie en al dan niet seksueel van aard.
  • De waarborg van anonimiteit en vertrouwelijkheid. Alle persoonlijke gegevens worden met de grootste zorg behandeld en alleen gedeeld met de verantwoordelijke OOV-medewerker voor onderzoek en opvolging.
  • Real-time updates: meldingen worden direct doorgestuurd naar de verantwoordelijke OOV-medewerker binnen de eigen gemeente, zodat zij onmiddellijk actie kunnen ondernemen. Deze real-time updates stellen de gemeente in staat om snel te reageren en proactief te handelen bij het bestrijden van intimidatie.
  • Naast het ontvangen van meldingen biedt de app ook educatieve middelen en preventieve maatregelen aan die door het Rijk en gemeenten genomen worden om de bewustwording rond intimidatie te vergroten. Dit omvat tips, richtlijnen en bronnen om mensen te helpen zichzelf te beschermen en anderen te ondersteunen.
  • De specifieke reactie op iedere melding kan binnen de app per gemeente met het eigen logo en een eigen tekst worden ingesteld. Hierdoor kan iedere gemeente een eigen invulling geven aan het geldende beleid.
Door de verzamelde gegevens te analyseren, kunnen patronen en hotspots van straatintimidatie worden geïdentificeerd, wat een waardevolle basis vormt voor gerichte preventie- en interventiemaatregelen.