Komt met prepaid energie het oude gasmuntje terug in een digitale gedaante?

Gasmunten lijken terug te komen in een eigentijdse uitvoering.
Foto: noviomagus.nl

Netbeheerders Stedin en Liander, de energiebedrijven Greenchoice, Aliander en Nuon en de stichting Energiebank Nederland gaan in Rotterdam en Arnhem beginnen met het testen van een prepaid energiedienst. Dat moet afsluiting wegens wanbetaling voorkomen.

Zaanstad heeft geen specifiek beleid gericht op het voorkomen van afsluiting van nutsvoorzieningen en evenmin is duidelijk hoeveel inwoners gemiddeld met afsluiting confronteerd worden. In algemene zin is de boodschap: neem bij financiele moeilijkheden en schulden contact op met het Sociale Wijkteam, dan proberen zij u verder te helpen.

Tienduizend afsluitingen per jaar

Jaarlijks wordt in ons land zo’n 10.000 keer de energietoevoer afgesloten in woningen. Dat is iets minder vaak dan tijdens de economische crisis, maar in een stad als Rotterdam nog steeds ongeveer een keer per dag.

De proef in Rotterdam en Arnhem werkt als een prepaid telefoonabonnement: deelnemers kopen een tegoed aan energie en kunnen dit zelf opwaarderen. Deelnemende huishoudens kunnen via een webportal hun verbruik en actuele energiesaldo zien, vertaald naar het aantal dagen dat ze nog energie hebben. Dit wordt berekend op basis van hun gemiddelde dagelijkse verbruik. Als het energiesaldo te laag is ontvangen ze een bericht en kunnen ze via de portal snel opwaarderen.

Is het tegoed op, dan is een klein bedrag overmaken voldoende om binnen een paar minuten weer stroom te hebben. Een schakelaar in de meterkast kan op afstand de stroomtoevoer aan- en uitzetten. Afsluiten op afstand gebeurt alleen als het saldo ontoereikend is.

Voordat het zover komt, heeft de klant al een aantal sms’jes en e-mails ontvangen om op te waarderen en op die manier de tijdelijke stopzetting van energie te voorkomen.

Elk jaar zijn netbeheerders, huishoudens met betalingsproblemen en energieleveranciers miljoenen euro’s kwijt door afsluitingen. Klanten die betalingsachterstanden hebben opgelopen, krijgen vaak te maken met incassokosten van deurwaarders en moeten een borgsom betalen als ze een nieuw aansluitverzoek doen bij een energieleverancier. Netbeheerders maken kosten om te voorkomen dat deze klanten worden afgesloten, maar hebben ook kosten als afsluiting de enige optie is. En de leveranciers hebben te maken met kosten die ze niet op hun klanten kunnen verhalen, zoals niet-inbare schulden.

Op basis van de pilots bepalen de betrokken partijen of en hoe de prepaid energiedienst een vervolg krijgt in de beide teststeden en in andere delen van het land.

Reacties

0