Miljoenen naar kwetsbare wijken zoals Zaandam Oost

Zomaar een plekje in Zaandam Oost.
Zomaar een plekje in Zaandam Oost.
Foto: Google Street View

Onder andere in Zaandam Oost staan de leefbaarheid en de veiligheid onder druk en dat was reden voor burgemeester Jan Hamming om zich hard te maken voor geld van het Rijk om de situatie te verbeteren. Samen met veertien collega’s in gemeenten met vergelijkbare problemen. Dat geld is vandaag toegezegd.

Het kabinet wil de problematiek op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid samen met gemeenten en hun lokale partners en bewoners aanpakken met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Zo wordt er 600 miljoen geïnvesteerd in betere volkshuisvesting, 82 miljoen in het voorkomen van jeugdcriminaliteit en 20 miljoen in de aanpak van armoede en schulden. Ook wordt er fors geïnvesteerd in het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de versterking van scholen met veel leerachterstanden.

Lange adem

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verwacht dat voor een geslaagde ingreep ‘een lange adem en veel doorzettingsvermogen’ nodig zal zijn. ‘Om de stapeling van problemen te doorbreken moeten we de woonsituatie flink verbeteren. Als we willen dat in een wijk echt een gemeenschap ontstaat, als we willen dat kinderen in een klas zich aan elkaar kunnen optrekken, als we willen dat mensen in de wijk blijven wonen – ook als ze meer gaan verdienen, dan moeten we bouwen aan gemengde wijken met een divers woningaanbod.’

Criminaliteit

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming weet dat er in zwakke wijken criminele verleidingen op de loer liggen. ‘Samen met gemeenten en professionals uit onder meer de zorg en het onderwijs willen we jongeren structuur en toekomstperspectief bieden. We maken ze weerbaarder en daarmee blijven ze op het rechte pad. Ook tijdens en na detentie.’

Onderwijs

Minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs vindt dat ieder kind met een trots gevoel zijn of haar school moet kunnen binnenstappen en aan de slag kunnen op het niveau dat bij hem of haar past. ‘De school is het centrum van de wijk. Door wijken te verbeteren, maken we ook de scholen sterker.’ Het gaat in totaal om negentien gemeenten met 20 stedelijke focusgebieden die geografisch over heel Nederland verspreid liggen en waar in totaal ruim 1,2 miljoen mensen wonen.

Particulier woningbezit

Het verbeteren van de woningvoorraad is bepalend voor het toekomstperspectief van een gebied. Om tot een meer gedifferentieerde woningvoorraad te komen is herstructurering vaak noodzakelijk. Via het Volkshuisvestingsfonds wordt er deze kabinetsperiode in totaal 600 miljoen euro geïnvesteerd in de herstructurering van circa 25.000 particuliere woningen in kwetsbare gebieden. Daaronder wordt verstaan vervangende nieuwbouw, intensieve en grootschalige renovatie en verduurzaming en transformatie van vastgoed naar woningen.

Vicieuze cirkel doorbreken

Het uiteindelijke doel van het programma is om de vicieuze cirkel van problemen te doorbreken, waardoor bewoners van kwetsbare wijken er structureel op vooruitgaan. Het programma is daarom breed en zet in op een kansrijke start, goede (voor)scholen, loopbaanoriëntatie en de aanpak van armoede en schulden. In overleg met gemeenten wordt nagegaan wat gezinnen nodig hebben. Eerder werd al zeven ton vrijgemaakt voor Zaandam Oost.

 

Reacties

Cookieinstellingen