Na bijna zes jaar antwoord op motie over ouders en onderwijs

Foto: Pixabay / Geralt

In december 2016 nam de raad een motie aan waarin het dagelijks bestuur werd opgeroepen om de ouderste betrekken bij het uitwerken van een visie op de Zaanse Integrale Kindcentra. Daar reageert wethouder Natasja Groothuismink nu op met de belofte dat ouders inderdaad betrokken zullen worden bij beleidsontwikkelingen.

De verwachting was destijds dat landelijk beleid zodanig zou worden aangepast dat dit het verder ontwikkelen van het IKC-model tot één integrale organisatie mogelijk zou maken. Dat bleek echter niet het geval en daarom heeft het college de gedachte achter de unaniem aangenomen motie in een breder perspectief dat alleen de IKC’s geplaatst: de betrokkenheid van ouders ‘is gewaarborgd’ – ‘mits relevant’. Wie besluit wanneer iets relevant is of niet wordt echter niet uitgelegd.

Cliëntparticipatie

‘Het betrekken van ouders is bij sommige beleidsontwikkelingen mogelijk via de bestaande structuren voor cliëntparticipatie. Er kunnen ook beleidsontwikkelingen zijn waarvoor andere kanalen worden geopend om ouders te betrekken,’ aldus een brief aan de raad. Al is het de vraag of die daar nog enthousiast over worden als ze moeten kauwen op zinnen als ‘Deze betrokkenheid is gewaarborgd in het onderwijsachterstandenbeleid door daarin te benadrukken dat in het kader van ouderbetrokkenheid, de gemeente verantwoordelijk is om bij onderwijs-beleidsontwikkelingen, indien relevant, ouders te betrekken.’

Reacties

Cookieinstellingen