Hoogheemraadschap kent financiële meevaller

Ondergelopen boerenland bij Bergen.
Foto: HHNK

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft vorig jaar 9,5 miljoen euro overgehouden: dat bedrag werd niet uitgegeven terwijl het wel was begroot. Het geld bleef over door de gevolgen van corona, hogere stroomprijzen en uitblijvende tegenvallers bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

‘In de begroting wordt geld gereserveerd om tegenvallers op te vangen, maar die hebben zich gelukkig niet voorgedaan. Dat betekent dat we een buffer van 3,3 miljoen hebben die we zullen reserveren voor de voortgang van het Hoogwaterbeschermingsprogramma,’ zegt portefeuillehouder Financiën Saskia Borgers. Daarmee worden primaire dijken versterkt om het achterland te beschermen tegen overstromingen. De overige 6,2 miljoen van het overschot wordt toegevoegd aan de begroting van 2023, waardoor volgend jaar de belastingverhoging als gevolg van inflatie kan worden beperkt.

Arbeidsmarkt

Ook de krapte op de arbeidsmarkt leidde tot lagere uitgaven. Sommige werkzaamheden zijn niet uitgevoerd omdat het schap de juiste mensen niet kon vinden. ‘Wij hebben last van een krapper wordende arbeidsmarkt, veranderende taken en ook van vergrijzing,’ aldus Borgers. Afgelopen jaar heeft het hoogheemraadschap een strategisch personeelsplan opgesteld voor een antwoord op de veranderde arbeidsvraag.

Wateroverlast

De uitgebreide externe evaluatie van de wateroverlast in Alkmaar en omgeving op 18 juni heeft geleid tot nieuwe inzichten. In de kaasstad stonden toen straten onder water en kelders blank en in de polders verderop zagen agrariërs hun gewassen verzuipen. De clusterbuien vielen heel lokaal, op sommige plekken viel wel 140 milimeter in slechts 36 uur. ‘Geen watersysteem is daar op berekend,’ aldus HHNK. De evaluatie bevat aanbevelingen die nu worden uitgewerkt met belanghebbenden.

Om in de toekomst beter voorbereid te zijn op heftige neerslag, voert het schap gesprekken met gemeenten over klimaatadaptatie. In het werkgebied zijn sommige locaties door hun ligging kwetsbaarder dan andere voor wateroverlast en droogte. ‘Als we samen optrekken bij de planvorming voor de inrichting van de openbare ruimte, kunnen we onze kennis optimaal inzetten om overlast in de toekomst te voorkomen.,’ aldus Borgers.

Reacties

Cookieinstellingen