Huisvesting scholen moet drastisch op de schop

De Pionier in Wormerveer stamt uit 1950.
Foto: Google Street View

De kwalitatief slechtste schoolgebouwen staan volgens Brigit Schumacher van Zaan Primair in de wijken staan waar kinderen de grootste kans op onderwijsachterstanden hebben. Daar moet zo snel mogelijk verandering in komen, want ‘in nieuwe schoolgebouwen kan beter onderwijs gegeven worden.’ Er ligt nu een investeringsplan.

 

In de jaren 2023 – 2026 wol Zaanstad ruim 35 miljoen euro in schoolgebouwen steken.  De Zaanse schoolbesturen, organisaties vcor kinderopvang en de gemeente hebben samen een nieuw huisvestingsplan gemaakt en vastgelegd welke gebouwen aan vervanging toe zijn, waar uitbreiding noodzakelijk is én welke ambities er zijn. Belangrijke uitgangspunten zijn duurzaamheid en kansengelijkheid.

Duurzaam en schone lucht

Wethouder Natasja Groothuismink zegt in een persbericht dat onderwijsgebouwen zo goed mogelijk moeten bijdragen aan de ontwikkeling en het leren van Zaanse kinderen. ‘Ze moeten duurzaam zijn en kinderen moeten er in schone lucht kunnen leren. We hebben met dit Integraal Huisvestingsplan 2020-2035 samen vastgelegd hoe we dat gaan bereiken.’ Het plan wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

De verwachte groei van het aantal leerlingen in Zaanstad is meer dan 20 procent door de bouw van meer huizen. Zo zijn er in de Kogerveldwijk en Zaandam Centrum bijna 6000 woningen voorzien. Dat betekent dat er scholen bij moeten komen of moeten worden uitgebreid. In het IHP is daar voor de komende vijftien jaar een financiële planning voor gemaakt. Op veel plekken hebben scholen nu al te weinig ruimte voor het huidige aantal leerlingen. De groei van het aantal leerlingen verklaart gedeeltelijk waarom er toenemende investeringen in onderwijshuisvesting noodzakelijk zijn.

Binnen vijf tot tien jaar renovatie of nieuwbouw.

 

In de huidige situatie zijn gemeenten alleen verantwoordelijk voor vervangende nieuwbouw wanneer een gebouw aan het einde van zijn levensduur is. Zaanstad wil dat ook voor renovatie laten gelden, vooruitlopend op een aanstaande wetswijziging. Voorwaarde hierbij is dat de aanpassingen leiden tot een verlenging van de levensduur van ten minste 25 jaar. Nieuwe scholen hebben in theorie een levensduur van 40 tot 60 jaar.

Het IHP is tot stand gekomen in samenwerking met de schoolbesturen Agora, Zaan Primair, de Stichting Vrije scholen Itheka, Stichting Islamitisch Onderwijs en Stichting de Werf en daarmee is er dus draagvlak voor in het veld. Het plan zal zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Reacties

Cookieinstellingen