Dijkgraaf Luc Kohsiek zoekt waterschapsbestuurders

Dijkgraaf Luc Kohsiek.
Dijkgraaf Luc Kohsiek.
Foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Mensen kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart volgend jaar. Om duidelijk te maken wat een waterschapsbestuurder doet houdt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een aantal informatieavonden. Aan de verkiezingen kunnen politieke partijen en belangengroeperingen meedoen.

Zo kunnen inwoners ontdekken wat werken voor een waterschap inhoudt, of het bij hen  past en hoe ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de keuzes die gemaakt moeten worden. Het hoogheemraadschap heeft tot taak om veilig wonen, werken en recreëren onder zeeniveau mogelijk te maken, maar het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Voor Hollands Noorderkwartier kan dit grote gevolgen hebben.

Vaker weerextremen

Hoe gaan we in de toekomst om met het waterbeheer in onder meer de Zaanstreek? En hoe worden daarin zaken als duurzaamheid, energie en onze omgeving meegenomen? Dijkgraaf Luc Kohsiek zag de afgelopen vier jaar droge zomers met weinig neerslag en daarnaast vorig jaar juni meer dan 100 milimeter regen in korte tijd, met wateroverlast tot gevolg. Beide fenomenen zullen vaker voorkomen in de toekomst. ‘Willen we het hier leefbaar houden, dan moeten we voor de volgende generatie maatregelen nemen en dat vraagt ook wat van alle inwoners, bedrijven en overheden,’ zegt hij.

Aanmelden voor info

‘Als bestuurder beslist u mee over het strategische beleid en de financiële kaders voor deze vraagstukken. Een verantwoordelijke en uitdagende taak.´ Wie actief wil worden als bestuurder en/of een beeld wil krijgen van wat dat inhoudt, kan zich aanmelden voor een informatieavond voor nieuwe bestuurders op 7 juni in Hotel Inntel in Zaandam, op 20 juni digitaal en op 21 juni in het Van der Valk Hotel in Hoorn. Aanmelden kan via www.hhnk.nl/verkiezingen. Daar vind u ook meer informatie.

Reacties

Cookieinstellingen