Schansbezoeker parkeert straks op deel van veld ZVV Zaandijk

Foto: backpackers.com

Parkeren bij de voormalige Zaanse Zakkenhandel en op een deel van het voetbalveld van ZVV Zaandijk, een ‘iconische’ voetgangersbrug over de Leeghwaterweg, een nieuw fietspad langs de Kalverringdijk en een nieuwe hoofdentree: zie hier de belangrijkste punten uit de Ontwikkelstrategie Zaanse Schans.

De gemeente, Stichting de Zaanse Schans en andere betrokkenen hebben deze strategie samen opgesteld om de attractie klaar te maken voor de verwachte groei van ruim twee miljoen bezoekers nu tot drie miljoen in 2030. Stichting de Zaanse Schans werkt nu de kosten en baten van de strategie uit.

De gemeente helpt daaraan mee, maar dit betekent naar eigen zeggen niet dat ze ook mee gaat investeren. Mocht dat aan de orde komen, dan beslist de gemeenteraad.

‘Het is belangrijk dat we ons voorbereiden op deze groei van het aantal toeristen, want ze komen hoe dan ook. Zoals wij naar de Eiffeltoren gaan als we naar Parijs gaan, zo gaan toeristen in Nederland naar de Zaanse Schans’, zegt wethouder Toerisme en Werkgelegenheid Dennis Straat. ‘De Zaanse Schans is bepalend voor ons imago, nationaal en internationaal. De verwachting is dat we in 2030, op De Efteling na, de grootste toeristische attractie van Nederland hebben.’

In de ontwikkelstrategie is voor een aantal oplossingsrichtingen gekozen om knelpunten op te lossen. De 625 parkeerplekken voor auto’s op en rondom de Zaanse Schans worden dus bovengronds gevonden, en wel aan de zuidzijde van de Leeghwaterweg bij de Zaanse Zakkenhandel en op wat nu het sportcomplex van voetbalvereniging Zaandijk, sportpark Schanszicht is.

Verder is het idee dat er een voetgangersbrug komt en dat het Schansend het nieuwe entreegebied wordt. Tot slot moet het bestaande fietspad op de Kalverringdijk worden verlegd naar de andere kant van de sloot.

Reacties