Akkoord over concept gebiedsvisie voor Polder Westzaan

Foto: Wikimedia / A. Bakker

Zaanstad en Noord-Holland hebben met de boeren, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap overeenstemming bereikt over het concept van de gebiedsvisie voor de Polder Westzaan. Daarin is een koers uitgezet voor verdere samenwerking en voor de toekomst van water, landbouw, natuur en recreatie in het gebied.

Voordat de colleges van Zaanstad en Noord-Holland die gaan vaststellen, leggen ze nog hun oor te luister bij de inwoners en andere betrokkenen. Eerder hebben inwoners al meegedacht over de toekomst van de Polder Westzaan via inloopavonden. Deze inbreng is meegenomen in het opstellen van de gebiedsvisie, die binnenkort gepubliceerd wordt. Begin april kunnen inwoners op twee bijeenkomsten (op 4 april in De Vuister en op 6 april in De Kwaker) er hun mening over geven. De bereikte overeenstemming betekent dat ook LTO en de Agrarische Natuurvereniging Water Land en Dijken en de natuurorganisaties OBW en Platform Veenweide zich in de plannen kunnen vinden.

 

 

Op de foto van links naar rechts Riena Tienkamp (Staatsbosbeheer), Siem Jan Schenk (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Ron Sman (Platform Veenweide) met een digitaal meekijkende Piet Hazelebach van de Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld, Esther Rommel (Gedeputeerde) en Wessel Breunesse (wethouder) met op het scherm Frank de Wit van Water, Land & Dijken.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen