Aftrap Gebiedsvisie Polder Westzaan: samen schouders eronder

Still uit de video van Zaanstad.
Foto: YouTube

Boeren, natuurbeheerders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overheden hebben de aftrap gegeven voor de Gebiedsvisie Polder Westzaan 2040. De sfeer tijdens het eerste gebiedsatelier ademde volgens de provincie ‘betrokkenheid, energie en de noodzaak om er samen de schouders onder te zetten’.

Gedeputeerde Esther Rommel was in de Zuidervermaning in Westzaan aanwezig via een videoverbinding en wees op de grote opgaven die er voor de polder liggen op het gebied van natuur, waterbeheer, landbouw en recreatie: ‘Alleen met een gezamenlijke aanpak kunnen we dit goed oplossen.’ De kwaliteiten, knelpunten en kansen van de Polder Westzaan werden groepsgewijs besproken, waarbij de openheid en de diversiteit van het landschap vaak als kwaliteit werden genoemd.

 

Ook de samenwerking tussen boeren, natuurbeheerders en andere betrokkenen kwam vaak aan de orde als kans om knelpunten op te lossen. De zorgen over het beheer van de natuurgebieden en de toekomst van de landbouw werden breed gedeeld, aldus de provincie. Daarbij werd benadrukt dat ieders inbreng serieus genomen dient te worden.  Na de zomer volgt een tweede gebiedsatelier, waarin het ontwerpen centraal staat.

Inloopavond

Daaraan voorafgaand houden de provincie en de gemeente op 30 augustus nog een inloopavond waar inwoners, omwonenden, ondernemers en bezoekers van de Polder Westzaan hun bijdrage kunnen leveren aan de gebiedsvisie. Die bijeenkomst is op maandag 30 augustus vanaf 19:30 uur in buurtcentrum De Vuister, Molenwerf 44 in Koog aan de Zaan.

Vanwege onzekerheid over welke coronamaatregelen dan gelden wordt ge├»nteresseerden gevraagd om zich vooraf op te geven. Daarnaast is er een maximum aantal mensen dat toegang kan krijgen tot de inloopavond. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar [email protected] onder de vermelding van Inloopavond Polder Westzaan.

Reacties