Nog niet aan de slag met binnenhalen Roze Zaterdag

Foto: Flickr / Elvin

Een raadsmeerderheid wil dat de gemeente een professional inhuurt om de voorbereiding van een Roze Zaterdag in Zaanstad op zich te nemen, maar het college wil die stap uitstellen. Het stelt vast dat het ’te ambitieus’ is om nu energie te steken in het binnenhalen van Roze Zaterdag in 2024.

‘We hebben nu veel mooie regenboogactiviteiten, die vanwege corona soms maar mondjesmaat konden plaatsvinden. Die basis wordt de komende jaren alleen maar sterker met onder meer de Zaan Prides die georganiseerd worden door De Zaanse Regenboog. Een sterk netwerk vergroot de kans op het binnenhalen van Roze Zaterdag,’ heeft de raad te lezen gekregen. ‘Het is aan de onderhandelaars van een nieuw college om hier middelen voor vrij te maken.’ De raad wilde 50.000 euro in de voorbereiding steken.

Geen tijd en geen menskracht

Het bidbook voor de organisatie van het evenement in 2024 moet uiterlijk half april dit jaat ingeleverd worden en dat is te kort dag om er een serieuze gooi naar te doen. Daarnaast is er geen ambtelijke capaciteit beschikbaar om deze externe opdracht op tijd te kunnen uitzetten en verder te begeleiden. Bovendien is De Zaanse Regenboog niet op korte termijn beschikbaar om het initiatief mede te dragen. De menskracht die zij hebben is nu nodig voor de voorbereidingen voor de Zaan Pride van deze zomer. Als die achter de rug is wil men daar wel mee gaan praten over het evenement en de randprogrammering.

Ook geld ontbreekt

Het college is er ook nog niet uit wat het meeste bijdraagt aan de acceptatie van de LHBTQI+ gemeenschap: een eenmalig evenement waar behoorlijk wat kosten en ambtelijke capaciteit aan verbonden zijn of een langjarige investering in maatregelen waar door de gemeenschap zelf om gevraagd wordt? Er is daarnaast geen dekking voor de kosten die zijn verbonden aan het opstellen van een bidbook (naar schatting tussen 5000 en 10.000 euro) en voor de uitvoering van Roze Zaterdag (tussen 125.000 en 250.000 euro, exclusief ambtelijke capaciteit).

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen