Haarlem het eerst aan de beurt met HOV naar Amsterdam

Foto: Provincie Noord-Holland

Waar in Zaanstad optimisme en pessimisme heersen over de totstandkoming van hoogwaardig openbaar vervoer naar en van Amsterdam, daar is Haarlem het eerst aan de beurt voor zo’n snelle connectie. De provincie reserveert acht miljoen euro voor de aanleg van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid.

De gemeente Haarlem had daarvoor een aanvraag ingediend vanwege de verwachte sterke toename van het aantal OV-reizigers tussen Haarlem en Amsterdam. ‘Met deze reservering uit het OV-fonds geeft de provincie het signaal af hoe belangrijk zij het vindt dat dit knooppunt er gaat komen. Dit knooppunt is essentieel voor OV-reizigers om gemakkelijk en snel van deur tot deur kunnen reizen in de toekomst. Het wordt een belangrijke schakel in het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-netwerk tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam,’ aldus de provincie.

Kogerveld

Naast dit knooppunt zijn ook stationsgebieden Haarlem en Haarlem Oostpoort belangrijke knooppunten in dit netwerk. Daarom wordt de (door)ontwikkeling van de drie knooppunten in samenhang bekeken. Zaanstad wil ook een snellere verbinding met Amsterdam, met station Kogerveld als één van de knooppunten. De PVV liet gisteravond bij monde van Peter van Haasen weten daar een hard hoofd in te hebben en de komende 20 jaar niet veel te verwachten, terwijl Romkje Mathkor van GroenLinks juist voorspelde dat de zaak in 2028 geregeld kan zijn. Wel een probleem daarbij is is dat de capaciteit op het spoor voorlopig niet kan worden uitgebreid.

Mobiliteitshub

De reservering van acht miljoen voor Haarlem is bedoeld voor de aanleg van een goed, functionerende mobiliteitshub. Dit is een locatie waar vervoersmogelijkheden zoals bus, trein en fiets bij elkaar komen en waar verschillende voorzieningen aanwezig zijn. Naast de aanleg is het budget ook voor de aansluiting op bestaande en nieuwe verkeersroutes en voor een duurzame inrichting van de openbare ruimte van het knooppunt Haarlem Nieuw Zuid.

Reacties