Bewoners 160 woningen Oost-Dorsch voorzien nog meer herrie

Foto: Google Earth

Bewoners van wooncomplex Oost-Dorsch in het zuidoosten van Poelenburg maken zich zorgen over nóg meer geluidsoverlast na de herinrichting van de vrijwel naastgelegen Thorbeckeweg. De geluidsbelasting is nu al te groot, wat leidt tot slaapstoornissen en het niet open kunnen hebben van ramen of deuren. Er is ‘nooit rust,’ schrijft een 75-jarige bewoner aan de raad.

Opknapbeurten, geluidsarm asfalt en een lagere maximale snelheid op de weg hebben de bewoners van de Oost-Dorsch geen verlichting gebracht. De laatste twee jaar is de herrie volgens de bewoner zelfs steeds erger geworden. De norm voor geluidsbelasting in een huiskamer van 45 dB en in de slaapkamer van 22 dB is bij de Oost-Dorsch niet aan de orde, aldus het schrijven: ‘Onmogelijk ook, omdat beide genoemde kamers aan de balkonzijde naast elkaar liggen, aan dezelfde gevel. Dat geldt ook voor de naast elkaar liggende slaapkamers aan de galerijzijde. Door alle ramen en deuren te sluiten komen de kamers aan een 40 dB en dat is voor een slaapkamer veel te veel.’

Meer verkeer dichtbij

Onder andere Ahold begint al om 04:00 uur het land in te rijden en de inmiddels aangeschafte elektrische combinaties kunnen niet uit de voeten vanwege het gebrek aan stroomvoorzieningen, signaleert de briefschrijver. Hij kaartte de overlast al eerder aan, maar er veranderde niets ten goede. ‘Dat het verkeer straks vanaf de Provincialeweg zonder hinder doorrijdt naar de Vlinderbrug baart ons zorgen. Het lawaai van remmend en optrekkend verkeer wordt nu verplaatst van de Ambacht naar de Vlinderbrug, dus nu nog dichter op de Oost-Dorsch,’ is een nieuwe zorg. Maar over maatregelen als geluidsschermen wordt niet gerept.

Veel bijval

Met de brief werden opmerkingen van medebewoners meegestuurd. Een bloemlezing: ‘Jarenlang al hebben de bewoners van de flat last van verkeerslawaai en CO2- uitstoot. Deze zal de komende tijd, mede door de nieuwe plannen, alleen maar verergeren. Over maatregelen om de geluidsaverlast bij de flat, in welke vorm dan ook, te verminderen wordt met geen woord gerept. Een gebouw van zestien verdiepingen ziet men toch niet zo gauw over het hoofd.’

En: ‘We zijn teleurgesteid dat de overlastverminderde maatregelen niet waren meegenomen met het bouwplan terwijl wij dit uitdrukkelijk hebben opgegeven bij de bijeenkomst in Poelenburg. Ons was beloofd dat dit zou worden meegenomen,’ en ‘Oost-Dorsch was en is nog steeds bij sommige raadsleden onbekend als behorend tot Zaandam maar we blijven strijden voor de rechten van 160 woningen, daar betalen wij ook belasting voor aan deze gemeente. Als er Poelenburg geroepen wordt dan is er een hoop geld, wij zijn ook Poelenburg.’

Reacties