Aanpak doorstroming Thorbeckeweg nadert nieuwe fase

Het kruispunt Thorbeckeweg - Wibautstraat gezien richting het westen.
Foto: Gemeente Zaanstad

Het ongelijkvloers maken van het kruispunt Thorbeckeweg – Wibautstraat, de verplaatsing van de aansluiting Westkolkdijk op de N516 richting busbrug De Vlinder en de aanleg van busbanen langs de Vlinder-aansluiting N516 en Wibautstraat wordt geregeld in het bestemmingsplan Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg/N516 en dat is nu naar de raad gestuurd.

De doorstroming op de Thorbeckeweg moet beter en om dat te bereiken zijn forse – en dure – ingrepen noodzakelijk. Zo is een verplaatsing nodig van het huidige Shell-tankstation van de noordwesthoek van het Vijfhoekpark naar de noordoosthoek, tegen de sportvelden aan. Het pakket heeft de naam Avant gekregen: Aanpak Verkeersdruk Ambacht en Thorbeckeweg. Met het oog op de ambitieuze woningbouwplannen van de gemeente is het project een cruciale schakel om de stad bereikbaar te houden.

Tunnelbak

Naast Zaanstad spelen ook Oostzaan, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie er een rol in. De aanleg van een tunnelbak op de kruising Wibautstraat – Thorbeckeweg is het meest in het oog springende onderdeel van de plannen, waarbij ook omliggende wegen worden aangepast. Als gevolg hiervan krijgen smalle stroken grond met de bestemming Groen en Water aan de zuidkant van de Thorbeckeweg de bestemming Verkeer. Aan de noordzijde wordt de groenstrook tussen de woonwijk en de Thorbeckeweg een watergang, waarmee eenverbinding wordt gemaakt tussen de Zuidervaart en de waterpartij bij de Wibautstraat.

Groene weg

Er zal veel aandacht worden besteed aan het instandhouden en waar mogelijk versterken van de groene aankleding van de Thorbeckeweg. Zo is het de bedoeling om aan weerszijden van de weg de groenstroken te versterken en de biodiversiteit te vergroten. De entree van het Vijfhoekpark wordt ‘groener’ als gevolg van de verplaatsing van het pompstation. De bestaande duiker onder de Thorbeckeweg wordt vervangen en  voorzien van een flora- en faunapassage. Het extra oppervlaktewater moet gaan bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

De Vlinder vanaf de zuidzijde gezien.

 

Met Avant komt er op de Thorbeckeweg een T-aansluiting ter hoogte van De Vlinder voor auto’s en het openbaar vervoer van en naar de Achtersluispolder en verder. Voor het OV gaat het om de bussen die nu via de Noorder IJ- en Zeedijk van en naar de kruising Thorbeckeweg – Wibautstraat rijden. De busbrug over de Thorbeckeweg blijft intact ten behoeve van bussen en fietsers. Het sportpark en de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden in de huidige situatie per auto ontsloten vanaf de straat Poelenburg. Op korte termijn wordt op sportpark Poelenburg een project gerealiseerd met 200 tot 250 tijdelijke woningen, voor de duur van tien tot vijftien jaar. Dat gaat naar vrwachting geen problemem opleveren qua ontsluiting.

Reacties