Brokken steen uit gevels Jan Eijdenbergstraat gevallen

Foto: Google Street View

Er vallen stenen uit de gevels aan de Jan Eijdenbergstraat in Zaandam het CDA stelt er morgenavond vragen over aan het college. Eerdere vragen leerden fractievoorzitter Marc Wit al dat het college er niet van op de hoogte was dat daar stenen op het trottoir vallen uit corporatiebezit van Rochdale.

Het CDA is verbaasd over de situatie, omdat de woningcorporatie vanwege plannen om de flats te verduurzamen een bouwkundige inspectie van de gevels van de Jan Eijdenberg- en Coniferenstraat moest laten uitvoeren. Wit spreekt van ‘een gevaarlijke situatie’ en van duidelijk zichtbare gebreken, zoals scheuren en losse en verpulverende stenen. Een inspectie door de afdeling Gebruikstoezicht leverde echter geen alarmerende resultaten op.

Veiligheid geborgd

‘Op een plek in de gevel was er eerder mogelijk sprake van scheurvorming in het metselwerk of in het losse metselwerk in de gevel. Door het uitzetten van het (isolatie) materiaal is een deel van het metselwerk naar buiten gedrukt en dit is naar beneden gevallen. Het gat is inmiddels provisorisch hersteld waardoor de veiligheid is geborgd, een definitiever herstel zal later plaatsvinden,’ luidde het eerdere antwoord. Ook de rest van de voorgevels is visueel ge├»nspecteerd.

Volgens bewoners zijn echter al eerder brokken steen naar beneden gekomen en hebben zij Rochdale daar ook voor gewaarschuwd. Wit wil nu te weten komen of het college daarover al contact heeft gehad met de corporatie en welke maatregelen zullen worden genomen om herhaling te voorkomen.

Plannen uitgesteld

Volgens Wit kreeg Rochdale in juni vorig jaar een vergunning om ‘om een schil om het gebouw te zetten’ waaruit het brok steen losliet: een nieuwe muur voor de bestaande krakkemikkige gevel, maar in augustus dit jaar liet de huiseigenaar de bewoners van Jan Eijdenberg- en Coniferenstraat schriftelijk weten dat het verduurzamingsplan vanwege gebrek aan draagvlak is gestopt en uitgesteld. Wel wil Rochdale de brandveiligheid van de woningen op termijn gaan aanpakken.

Brandveiligheid

Ook daar heeft Wit vragen bij. Wat weet het college eigenlijk van de oude en toekomstige plannen van Rochdale en over de brandveiligheidsmaatregelen die nu in het verschiet liggen. Betekent dit dat de brandveiligheid van de huidige woongebouwen in het geding is? En zo ja, hoe lang dan al? En hoe zit dat bij andere woongebouwen?

 

Reacties