Effecten containertuintjes nog niet duidelijk, wel uitbreiding proef

Foto: Pixnio / Bicanski

Het is ruim een jaar na de aanleg nog niet duidelijk welke invloed containertuintjes hebben op het dumpen van afval bij de ondergrondse verzamelbakken. De komende maand komt er nog een aantal bij, maar het tuintje in de A. Kloosstraat in Zaandam wordt niet meer bijgehouden en staat op de nominatie om te worden weggehaald.

In de gemeenteraad werden onlangs vragen gesteld over de stand van zaken en wethouder Gerard Slegers heeft die nu in een memo beantwoord, inclusief een foto om VVD-raadslid Harm Jan Egberts een indruk te geven van het fenomeen containertuintje. Die had er naar eigen zeggen nog nooit van gehoord. De Zaanse containertuintjes kwamen er op verzoek van de raad, op initiatief van het CDA.

Het tuintje in de Rosmolenwijk, zodat ook VVD-raadslid Harm Jan Egberts weer bij is.

 

Containertuintjes zijn tuintjes met levende beplanting, die in bakken worden aangelegd op de grijze traanplaat rondom ondergrondse afvalcontainers. Het doel is een betere uitstraling van de omgeving en een rem op het plaatsen van afval naast de container. Het groen wordt onderhouden door de aanvrager(s) van een tuintje. Met instemming van HVC, de eigenaar van de containers zijn ze in september 2020 op vier plekken in Zaandam aangelegd: er kwamen er twee bij Bermuda 33, vijf op de Westzanerdijk bij de Aldi-supermarkt, eentje bij de A. Kloosstraat 1 en eentje bij de Belgischestraat 55. Vijf kregen een lage beplanting en vier hogere planten.

Resultaten

Het beeld is nu dat op Bermuda de tuintjes netjes worden bijgehouden, maar dat dit daar niet heeft geleid tot minder dumpingen of bijplaatsingen. In de A. Kloosstraat is het onderhoud gestaakt en daarom treedt de gemeente in contact met de adoptant om te achterhalen wat daarvoor de reden is. Als er geen hervatting van het onderhoud mogelijk is, wordt het tuintje verwijderd. Duidelijk is al wel dat op het gebied van dump- of bijplaatsingsgedrag geen vooruitgang is geboekt.

Dat is anders in de Belgischestraat, waar het keurige tuintje mensen er wel van weerhoudt hun afval naast de container te dumpen. Op de Westzanerdijk staan de tuintjes er florisant bij en is het dumpgedrag weliswaar niet geheel verdwenen, maar wel ‘significant verminderd’. De voorlopige conclusie is dat in buurten waar dumpingen en bijplaatsingen al vrij vaak voorkwamen, de containertuintjes (al dan niet goed bijgehouden) geen aanleiding vormen voor gedragsverandering. In andere wijken lijkt dit wel enigzins het geval.

Meer tuintjes

Het is echter nog te vroeg om aan te geven of de pilot de gemeente geld bespaart omdat er minder afval van de straat hoeft te worden gehaald. Daarvoor is het aantal tuintjes ook nog te klein en de resultaten zijn per locatie erg verschillend. Daarom wordt het aantal tuintjes verder uitgebreid. Het afgelopen jaar hebben zich negen inwoners aangemeld voor de adoptie van een containertuintje, uit Zaandam, Wormerveer en Koog aan de Zaan. Er is nog niet besloten welke de aanvragen gehonoreerd worden.

De kosten voor de levering en plaatsing van de negen containertuintjes kostte vorig jaar 14.250 euro. Voor dit jaar is voor de aanleg van extra containertuintjes 20.000 euro gereserveerd uit ‘afvalsubsidie’ van Nedvang.

Reacties