Gemeenteraad praat morgenavond over Mooij-debacle

Foto: Twitter

De gemeenteraad praat morgenavond over de situatie rond de woningen in het complex Mooij Wonen aan de Oostzijde in Zaandam.

De kopers van die nog te bouwen negen kadewoningen en twaalf appartementen hebben te horen gekregen dat hun koopcontracten worden ontbonden omdat de gemeente de bouwvergunning niet op tijd heeft geregeld. Alle nieuwe woningen op de plek van de voormalige fabriek De Ooievaar komen waren al verkocht.

DZ wil chronologisch overzicht

De fractie van Democratisch Zaanstad heeft inmiddels gevraagd om een chronologisch overzicht van alle ondernomen stappen vanaf de bekendmaking van het voornemen tot het afgeven van de vergunning tot heden. De partij wil ook weten of deze zaak op zichzelf staat en of het klopt dat de eigenaar van de grond door het college is aangemoedigd om de bouwplannen te ontwikkelen.

Brief uit 2014

DZ haalt een raadsinformatiebrief van 29 oktober 2014 aan, waarin De Witte Olifant wordt beschreven als een voorbeeld van het ‘helen van de stad’ en waarin staat: ‘In het collegeprogramma 2014-2018 wordt de wijk Kogerveld nadrukkelijk genoemd als wijk waar de gemeente, samen met woningcorporaties, ontwikkelaars, bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden, kleinschalige ontwikkelingen op gang helpt brengen. Leegstand van gebouwen en gronden is om vele redenen onwenselijk. Daarom wordt regelgeving zodanig aangepast, dat tijdelijk gebruik of herbestemming wordt vereenvoudigd en particulier opdrachtgeverschap wordt gestimuleerd.’

Gewekte verwachtingen

‘Dat is vooral van belang voor het (aandachts)gebied ten zuiden van de spoorlijn Zaandam-Purmerend,’ zo gaat die brief aan de raad verder. ‘Hier liggen onder andere de terreinen van Oostzijde Beton en Kan Palen en het karakteristieke pand De Witte Olifant. Het gebied is sterk gebaat bij een herontwikkeling. De plannen voor sloop/nieuwbouw van De Witte Olifant kunnen daar een voortrekkersrol vervullen. Dat opent kansrijke perspectieven voor de andere genoemde terreinen. Na jaren van economische stagnatie kan herontwikkeling hier de komende jaren stap voor stap worden opgepakt.’

Die tekst wekt op zijn minst de verwachting dat de gemeente haar invloed kan en zal aanwenden om dit project tot een succes te maken, constateert fractievoorzitter Juliëtte Rot. Zij verwacht dan ook stappen van het college om te voorkomen dat de koopcontracten daadwerkelijk zullen worden ontbonden.

Reacties

Cookieinstellingen