Protest tegen uitsluiting 17.000 mensen bij verdwijnen RTVI

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

Rond 17.000 inwoners die niet digitaal vaardig zijn of dat vanwege handicap of ouderdom niet langer zijn zullen met het nakende verdwijnen van RTVI Zaanstreek straks van Zaans nieuws verstoken blijven, omdat zij zijn aangewezen op de radio of de televisie. Hoogstwaarschijnlijk wordt De Orkaan de nieuwe lokale omroep, zonder deze  traditionele kanalen.

De Orkaan wil alleen via internet nieuws, filmpjes en podcasts aanbieden, maar nieuws, calamiteiten, ontspanning en informatie dreigen daardoor voor duizenden inwoners van Zaanstad en Wormerland verloren te gaan. Vertegenwoordigers van ouderen en gehandicapten trekken nu aan de noodrem: een dergelijke uitsluiting mag niet gebeuren. Ook de mensen voor wie zij opkomen en bijvoorbeeld laaggeletterden moeten op hun eigen lokale omroep kunnen rekenen.

Zorgen bij wijkteams

In een persverklaring roepen zij het Commissariaat voor de Media dat de licentie uiteindelijk toekent dringend op om tóch te kiezen voor RTVI Zaanstreek, en om dus de adviezen van de gemeenteraden van Zaanstad en Wormerland naast zich neer te leggen. Sociale Wijkteams maken zich zorgen. Karen Hemink van het Sociaal Wijkteam Wormerveer vraagt zich af hoe straks de digibeten bereikt moeten worden. Bovendien: Zaanstad zegt zelf dat één op de zes inwoners laaggeletterd is, wat het gebruik van internet bemoeilijkt.

‘Onze doelgroep kijkt tv voor het nieuws, waaronder lokale tv en radio voor lokaal nieuws. Tijdens de lockdown bereikten we deze doelgroep door via ZaanTV een wekelijks infobulletin uit te zenden met leuke, toegankelijke en informatieve filmpjes. Hier is behoefte aan,’ zegt Hemink.

Discriminatie

Ook Peter Smit, voorzitter van KBO Seniorenbelang Zaanstreek Noord onderstreept de problemen met internet: ‘Het lijkt erop dat steeds meer mensen, vooral jongeren en ook politici denken dat iedereen aangesloten is op internet of dat in de komende jaren zal zijn. Dat is een groot misverstand. De ouderenbonden laten steeds weer horen dat zo’n tien procent van de bevolking geen mogelijkheden heeft om aan internet en sociale media deel te nemen. Zo’n grote groep uitsluiten van iedere vorm van nieuwsgaring is pure discriminatie.’

Betrokkenheid verdwijnt

‘Het plaatselijke nieuws geeft een gevoel van betrokken zijn,’ geeft hij ook aan. ‘Alleen het grotere regionale nieuws via NH Nieuws is niet genoeg, daar worden veel mensen onrustig van. Als er in Zaanstad geen mogelijkheid is om plaatselijk sociaal nieuws en informatie via radio en tv te verspreiden, dan verliest een grote groep inwoners het contact met hun omgeving.’ Smit roept de plaatselijke politici op niet alleen aan geld te denken, maar aan álle inwoners.

Eenzaamheid neemt toe

Yvon Brenninkmeijer heeft als voorzitter van KBO Seniorenbelang Zaanstreek Zuid, Koog aan de Zaan, Zaandam, Zaandijk en Oostzaan ‘met verbazing vernomen dat lokale tv en radio dreigen te verdwijnen’. ‘De gemeente wil eenzaamheid bestrijden, maar met het laten verdwijnen van het sociale en wijkgerichte aanbod van lokale radio en tv wordt eenzaamheid alleen maar groter. Het aanbod op Zaan TV heeft namelijk ook speciaal als doel om mensen te informeren en te ondersteunen en wordt door vrijwilligers (waaronder ook ouderen, het Sociaal Wijkteam Wormerveer en buurtcentrum De Lorzie) in elkaar gezet.’

Arrogantie

Ouderenvertegenwoordiger Volker Renoud en bestuurslid Jos Koster van wijkcentrum De Lorzie in Wormerveer willen lineaire radio en televisie houden. ‘Als het zover zou komen dat dit verdwijnt dan is het de arrogantie ten top. Hoe kan het bestaan om in deze tijd van Covid-19 en verregaande vereenzaming een groep kwetsbare ouderen links te laten liggen,’ zegt de laatste verontwaardigd.

Laagdrempelig

Annemieke Goudsmit van ToegankelijkZaanstad (en vrijwilligster bij RTVI Zaanstreek) is van mening dat ‘zeker niet vanwege financiële redenen en geklungel in het verleden een grote groep mensen mag worden buitengesloten’. ‘En dat de kwaliteit van de huidige lokale tv en radio niet goed genoeg zou zijn, nou dat is ook juist de charme van een grote groep vrijwilligers die zich jarenlang inspannen. Lokaal nieuws en entertainment, met elkaar en met oog voor de sociale aspecten, laagdrempelig en iedereen mag er zijn. We zijn nog niet klaar voor lokaal nieuws alléén via computer, telefoon of tablet.’

Geld voor Orkaan; licentie naar RTVI

Een oplossing die de groep van belangenbehartigers, sociale wijkteammedewerkers en buurthuizen aandraagt is om nader te onderzoeken of De Orkaan ‘de financiële ondersteuning kan krijgen die het platform zeker verdient’ maar om RTVI dan de zendmachtiging te gunnen, onder de voorwaarde dat de omroep dan binnen een redelijke termijn de eigen broek kan ophouden door inkomsten te genereren via reclame, acties, sponsoring en donaties.

Steunbetuigingen voor behoud van lokale radio en lokale tv voor de Zaanstreek kunnen worden gestuurd naar [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen