‘Verkeerde voorlichting wethouder over bouwplan Krommenie’

Het omstreden bouwplan.
Foto: TBP Bouw

Wethouder Wessel Breunesse heeft de raad verkeerd voorgelicht over de situatie rond het omstreden nieuwbouwplan voor de Noorderhoofdstraat 37a – 45 in Krommenie. Dat stelt Rensing Advocatuur in een brief aan het college. Volgens Breunesse zou dat bouwplan in strijd zijn met het destijds vingerende bestemmingsplan, maar dat wordt door de ontwikkelaar bestreden.

Volgens de brief van het Haarlemse kantoor leek er geen vuiltje aan de lucht voor de ontwikkelaar, totdat de gemeenteraad in actie kwam en er een voorbereidingsbesluit voor de bebouwing van de achtererven werd genomen. Dat houdt in dat voor maximaal een jaar alle nieuwe onomkeerbare ontwikkelingen worden bevroren in afwachting van een nieuwe set regels. De aanvraag voor de woningbouw kwam op het stadhuis binnen nét voordat het voorbereidingsbesluit in werking trad, en leek er dus buiten te vallen.

‘Beoordeling loopt nog’

Volgens de wethouder zijn de plannen echter ook in strijd met het toen geldende, ‘bevroren’ bestemmingsplan Krommenie, blijkt nu uit de brief van advocaat R.M. Rensing. Breunesse liet begin deze maand in een memo aan de raad nog weten dat de beoordeling van de vergunningaanvraag voor het bouwplan nog loopt, omdat ‘de complexiteit van de aanvraag vraagt om een extra zorgvuldige en integrale beoordeling,’ die meer tijd kost.

Antwoord negatief

Volgens Rensing is het antwoord er dus al en is de beoordeling negatief uitgevallen. Hij heeft tot op heden echter geen antwoord gekregen op zijn vraag waar de strijdigheid hem dan precies in zit. Toen de aanvraag voor de vergunning op 31 mei werd ingediend was zowel de aanvrager als de gemeente ervan overtuigd dat die er zou komen, aldus Rensing: ‘Dat het plan in overeenstemming was met het bestemmingsplan is vanaf de verwerving van het perceel door verschillende gremia binnen uw gemeente gecommuniceerd en ook vastgelegd in (beleids)documenten.’ Dat wordt volgens hem onder meer ‘glashelder’ uit een overeenkomst voor het uitvoeren van een quickscan die door beide partijen is ondertekend.

Een passage uit de overeenkomst voor het uitvoeren van een quickscan.

Het doel van de ontwikkelaar is nu om alsnog de in het vooruitzicht gestelde omgevingsvergunning in de wacht te slepen dan wel een planschadevergoeding te krijgen. Wanneer het nieuwe bestemmingsplan minder mogelijkheden biedt om te bouwen dan het huidige – en dat is de bedoeling van het voorbereidingsbesluit – dan  dient de gemeente een planschaderisicoanalyse op te stellen om inzicht te krijgen in te verwachten claims.

Reacties

Cookieinstellingen