Onderzoek naar invloed corona op leven en welzijn jongeren

Foto: Pixabay / Alexandra Koch

De GGD Zaanstreek – Waterland gaat in samenwerking met de middelbare scholen onderzoeken welke invloed corona heeft (gehad) op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Het gaat om een extra meting van de reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Het onderzoek door middel van een digitale vragenlijst begon op 20 september en duurt tot 26 november, onder scholieren in de klassen 2 en 4. Achttien van de negentien middelbare scholen in de regio doen eraan mee. Gisteren beet Saenstroom Orthopedagogisch Didactisch Centrum in Wormerveer het spits af. Tijdens een lesuur vullen leerlingen op school een online vragenlijst in, in aanwezigheid van een leraar. De vragenlijst gaat onder andere over gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school.

Vrijwillig en anoniem

Aan het eind van de vragenlijst krijgen leerlingen een overzicht van websites met goede en betrouwbare informatie over gezondheid. Leerlingen uit de klassen 2 en 4 en hun ouders of verzorgers krijgen vóór de afname meer informatie over het onderzoek, waaraan op vrijwillige basis kan worden meegedaan. De GGD behandelt en verwerkt de antwoorden vertrouwelijk. Alle GGD’s in Nederland doen aan het onderzoek mee.

Landelijke inventarisatie

De uitkomsten moeten inzicht geven in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en in de invloed van corona daarop. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau die te vergelijken zijn. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren.

Reacties

Cookieinstellingen