Scherper toezicht op hondenhandel vanaf 1 november

Foto: Wikimedia / Kcdtsg

Elke hond kan vanaf 1 november alleen nog verkocht of overgedragen worden als het dier is gechipt, geregistreerd is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en een paspoort heeft. Dit moet misstanden als pups die te jong worden vervoerd, verzwakt zijn door slechte transportcondities of onnodig overlijden door ziektes voorkomen.

Om het toezicht op de naleving van diergezondheid- en dierenwelzijnsvoorschriften te verbeteren en om inzicht te krijgen in illegale praktijken gaat vanaf 1 november het vernieuwde identificatie- en registratiesysteem (I&R) voor honden in. Jaarlijks komen er naar schatting circa 50.000 honden uit het buitenland naar ons land. Dit zijn vooral pups uit Oost-Europa, maar ook zwerfhonden uit Zuid-Europa en landen buiten de EU. Een aanzienlijk deel van deze handel vindt illegaal plaats.

Dierenleed voorkomen

Vaak is er geen aandacht voor het welzijn van de jonge honden, constateert het Rijk. Pups worden op te jonge leeftijd gescheiden van hun moeder, hebben vervalste papieren of onder erbarmelijke omstandigheden vervoerd. Het nieuwe I&R-hond zorgt voor een betere controle op deze handel door het registreren van alle personen die betrokken zijn bij de aanschaf van een hond. Het is hierdoor gelijk duidelijk waar de hond vandaan komt en van wie de hond een chip en een paspoort kreeg.

Ook particuliere verkopers

Bij het nieuwe I&R-hond wordt naast de hond ook de eerste eigenaar – veelal de fokker –  indien van toepassing de importeur, de dierenarts en de chipper geregistreerd bij de RVO. Ook particulieren met een nestje pups moeten zich daar registreren. Naast de chip en de registratie krijgen vanaf 1 november alle nieuw geregistreerde honden in Nederland een EU-dierenpaspoort, dus ook wanneer het dier niet de grens over gaat. Zo’n pas is niet verplicht voor eigenaren die nu al een hond hebben, tenzij ze met die viervoeter naar het buitenland reizen of hun huisdier verkopen of overdragen aan een ander.

Europese aanpak

Een toekomstig eigenaar moet bij de aanschaf van een hond nagaan of de hond is gechipt, geregistreerd en een EU-dierenpaspoort heeft. Omdat misstanden met honden niet alleen in Nederland voorkomen, zet minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich ook op Europees niveau in om dit tegen te gaan. Samen met andere lidstaten en organisaties onderzoekt Nederland de mogelijkheid van nadere Europese eisen aan I&R, zodat illegale hondenhandel op EU-niveau kan worden aangepakt.

Reacties