Bewoners Peperstraat mogen eigen inbreng niet nalezen

Foto: Google Street View

Het college heeft het rapport over de uitkomsten van de individuele gesprekken van bewoners van de Zaandamse Peperstraat met een onafhankelijke deskundige geheim verklaard totdat een beslissing is genomen over de haalbaarheid van de sloop- en nieuwbouwplannen. De bewoners zijn het daarmee oneens: zij willen weten hoe hun belangen worden meegewogen.

Het college besloot om de belangen van de huurders in kaart te brengen omdat die nogĀ  ontbraken in het haalbaarheidsonderzoek. ‘Dit moest gecorrigeerd worden omdat de gemeente anders niet kan voldoen aan de Participatiewet,’ schrijft De Burenvereniging Peperstraat op Facebook. De frustratie is groot nu de huurders niet zelf kunnen nalezen hoe hun opvattingen in het rapport zijn verwoord. Dat wordt nog onder de pet gehouden om het college in de gelegenheid te stellen ‘een integrale beslissing’ te kunnen nemen zonder een meteen weer losbarstende discussie.

Wantrouwen

Het werkt op de tegenstanders van de sloop in de Peperstraat echter als de bekende rode lap op een stier. De geheimhouding voedt het toch al grote wantrouwen: ‘Er wordt dus een beslissing genomen door het college over ons, zonder de huurders op de hoogte te stellen van de resultaten en adviezen van het onderzoek. Er is dus niet geverifieerd of de huurders zich ook kunnen vinden in deze adviezen.’ En wat valt er nog te praten als het rapport openbaar wordt, maat het besluit al gevallen is?

Schijnparticipatie?

‘Waren de huurders dus alleen maar nodig om het haalbaarheidsonderzoek dicht te timmeren of is hier echt sprake van participatie? Of van schijnparticipatie?’ is de vraag die nu bij de huurders centraal staat. Een door hen geraadpleegde advocaat liet weten dat een onderzoeksverslag in principe altijd openbaar is, tenzij ‘overwegende redenen’ tot geheimhouding nopen. In dit geval dus het vermijden van hernieuwde discussies voorafgaand aan het collegebesluit, waar dan de gemeenteraad nog een oordeel over moet vellen. De Burenvereniging ‘gaat nadenken over vervolgstappen’.

Het haalbaarheidsonderzoek en het daarbij behorende belangenoverzicht worden op 7 oktober voor het eerst in de raad besproken. Een week later moet er dan een besluit over worden genomen.

Reacties